APK App

APK App

star (29)

Auto & Vehicles | 3.1MB | Update: 2018-08-08 | Version: 1.0.0 | Requires: Android4.1 or later

Price: $0
Explanation
Description

All high quality mobile apps are available for free download. 20,000+ users downloaded APK App latest version on 9Apps for free every week! And now, this app adds more functions. This hot app was released on 2018-08-07. You’ll want to use it on your own phones after you know more.
APK App is dé oplossing om APK-boetes te voorkomen. De App geeft tijdig meldingen wanneer de APK van je voertuig verloopt, waardoor je een afspraak kunt inplannen bij je garage.
De APK App is zeer eenvoudig in gebruik. Door het invoeren van een of meerdere kentekens wordt je persoonlijke beheeromgeving gecreëerd. Pushberichten laten je weten wanneer jouw voertuigen gekeurd moeten worden. Personaliseer je beheeromgeving door een foto van je voertuig toe te voegen aan het kenteken. Daarnaast kun je ook basisgegevens van je voertuigen bekijken zoals; merk, model, bouwjaar, brandstof, enz.
De vervaldatum en het aantal dagen resterend zijn altijd zichtbaar. In het overzicht zijn alle voertuigen automatisch gerangschikt op de APK vervaldatum.
Voertuig verkocht? De App controleert iedere dag de gegevens van je voertuig. Als de tenaamstellingsdatum is gewijzigd krijg je automatisch een bericht en wordt het kenteken automatisch verwijderd. Uiteraard kun je voor het verwijderde kenteken weer een nieuw kenteken toevoegen. Hierdoor blijft het overzicht van je wagenpark helemaal up to date!
Waarom APK App?
Direct op de hoogte
Dankzij pushberichten altijd op de hoogte wanneer je voertuig APK gekeurd moet worden. Dit zorgt er voor dat je boetes kunt voorkomen en je voertuig tijdig gekeurd kan worden.
In één oogopslag
De Apk App biedt je de mogelijk om meerdere voertuigen te beheren. Maak een foto van je voertuig om zo in een overzicht te zien welk voertuig APK gekeurd dient te worden. Alles even gemakkelijk.
Handig dashboard
Het handige dashboard geeft je overzicht van welke datum je voertuig APK gekeurd moet worden maar daarnaast ook precies hoeveel dagen je voertuig nog APK gekeurd is. Ook vindt je nog een aantal specifieke kenmerken van je voertuig zoals: merk, type, brandstof, kleur enz.
Voor elk apparaat
De APK App is geoptimaliseerd voor de meest gebruikte apparaten en besturingssytemen. Daarom garanderen we de beste gebruiksvriendelijkheid voor zowel Android als Apple.
APK App is the solution to prevent APK fines. The App provides timely notifications when does the APK from your vehicle, so you can schedule an appointment at your garage.
The APK App is very easy to use. By entering one or more badges you create is personal management environment. Push messages let you know when your vehicle must be inspected. Personalize your management environment by adding a picture of your vehicle with the license plate. Additionally, you can view basic information about your vehicle like; brand, model, year of production, fuel, etc.
The expiry date and the number of days remaining always visible. In summary, all vehicles automatically arranged on the APK expiry date.
vehicle sold? The app checks every day the details of your vehicle. If the date is changed ascription you automatically get a message and the registration will be automatically deleted. Of course you can again add a new license plate for the deleted badge. This overview of your fleet stays up to date!
Why APK App?
Immediately informed
Thanks push messages always know when your vehicle MOT must be inspected. This ensures that you can avoid penalties and your vehicle can be checked in time.
At a glance
The Rev App gives you the ability to manage multiple vehicles. Take a photo of your vehicle in order to get an overview should be tested which vehicle MOT. Everything is easy.
convenient dashboard
The dashboard gives you handy overview of what your vehicle MOT date must be inspected but also exactly how many days your vehicle has been inspected yet MOT. Also you will find a number of specific characteristics of your vehicle: make, model, fuel, color etc.
For each device
The APK App is optimized for the most popular devices and operating systems. Therefore, we guarantee the best usability for both Android and Apple.

I believe it, whether you believe it or not. This top Auto & Vehicles app is just 3.1M. It's generally recognized that this app costs you almost no cellular data when you use it. 9Apps also provides other hot Auto & Vehicles apps(games) for android mobile phone. Download and enjoy this amazing app now.

Rate
Rate it Thanks!