ikon Ví điện tử-vay ngân hàng

Ví điện tử-vay ngân hàng

star (6)

Keuangan | 11.8MB | Perbarui: 2019-08-04 | Versi: 1.4.3 | Butuh: Android 4.1 or later

Price: $0
Penjelasan
Deskripsi

Sản phẩm và chi phí liên quan:
Số tiền vay: 1.500.000 đồng - 4.000.000 đồng.
• Thời gian cho vay: ít nhất 91 ngày, tối đa 180 ngày.
• Lãi suất: tối thiểu 0%, tối đa: 14% / năm.
• Phí dịch vụ, phí tư vấn và các khoản phí liên quan (nếu có): 250.000 đồng / đơn xin vay thành công.
+ ví dụ cho vay: số tiền vay là 2.000.000 đồng, lãi suất 14% / năm, thanh toán đầy đủ sau 100 ngày sử dụng khoản vay: tổng số tiền phải trả = số tiền vay + lãi + phí dịch thuật = 2.000.000 + 76.000 + 250.000 = 2.326.000 đồng.
+ Công thức tính lãi: lãi = cho vay * lãi suất hàng năm / 365 ngày * ngày cho vay.
• Áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.
• Tuổi: Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên.
 
Đăng ký trực tuyến các khoản vay ngân hàng, vay ngân hàng 24 giờ
 
Vay ngân hàng, áp dụng cho vay bất cứ lúc nào, không giới hạn địa lý, áp dụng cho vay tiền mặt trực tuyến, vay 24 giờ, thuận tiện cho việc vay. 
Vay ngân hàng
• Cài đặt ứng dụng và đăng ký
• So sánh và lựa chọn các sản phẩm cho vay phù hợp nhất
• Áp dụng cho một khoản vay
• Hệ thống phê duyệt và thanh toán khoản vay
 
Lợi thế nâng cao của khoản vay
• Không yêu cầu tài sản đảm bảo.
• Nhiều ứng dụng cho vay có sẵn để bạn lựa chọn.
• Không có hồ sơ vay tiền.
• Đơn xin vay tiền của bạn sẽ được chấp thuận trong vòng 1 ngày làm việc.
Nếu bạn cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các chi tiết liên lạc dưới đây, đây là khoản vay nhanh nhất xung quanh bạn:
Email: norcatcheston@gmail.com
Đường dây nóng: 0917326960
Địa chỉ: Tân Bình - Quận 19 - Thành phố Hồ Chí Minh
Baca selengkapnya tentang chi qui:
Sisa waktu: 1.500.000 bulan - 4.000.000 bulan.
• Ini memilih: Semua 91 91 hari, ini 180 minggu.
• Lãi suất: t 0i thiểu 0%, ini: 14% / tahun.
• Phí dụch vụ, phí tư vấn và các khoản phí liên quan (n cu có): 250.000 /ồ / ơ xin vay thành công.
+ lalu pilih: kirim sekarang ke 2.000.000 hari, lalu pilih 14% / bulan, lalu toh toh 100 hari lalu jam: jam lalu klik + kali + kali + kali 2.000.000 + 76.000 + 250.000 = 2.326.000 đồng.
+ Tambahkan ke teman: lãi = cho vay * lãi su ht hàng năm / 365 ngày * ngày cho vay.
• chop d chong cho toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.
• Tuổi: Tambahkan ke Nam Nam 18 tuổi trở lên.
Baca selanjutnya dengan lebih dari 24 jam, lebih dari 24 jam
Apa pun yang Anda inginkan, tetapi pilihlah yang lain, tetapi jika tidak, silakan pilih yang mana yang Anda inginkan, dan 24 jam kemudian, kemudian pilih mana pun.
Vay ngân hàng
• Tidak dapat dilakukan di sini
• Jadi, harap ingat bahwa ini adalah pilihan yang tepat bagi Anda.
• ụp d chong cho một khoản vay
• Terima kasih kepada semua orang dan jangan lupa
Lếi thế nâng cao của khoản vay
• Ulasan lainnya tentang Anda.
• Pilih salah satu dari satu opsi yang tersedia.
• Không có hồ sơ vay tiền.
• Kembali ke bawah untuk menyimpan lebih dari satu per satu selama 1 bulan.
Tidak ada yang tahu dengan timah, xin vui lòng liên hệ với chua ng tai qua các chi tiết liên lạc dđ i đây, đây là khoản vay nhanh nhất xung quanh bạn:
Email: norcatcheston@gmail.com
Baca selanjutnya: 0917326960
Ỉa chỉ: Tân Bình - Qu 19n 19 - Thành phố Hồ Chí Minh

Yang terbaru

vidientu

Versi sebelumnya
  • Ví điện tử 1.4.0 APK (Perbarui: 2019-05-10 19:26:44) Unduh
  • Ví điện tử 1.3.0 APK (Perbarui: 2019-04-29 11:45:12) Unduh
  • Ví điện tử 1.2.0 APK (Perbarui: 2019-04-26 18:21:46) Unduh
  • Ví điện tử 1.1.0 APK (Perbarui: 2019-04-25 18:45:28) Unduh
  • Ví điện tử 1.0.0 APK (Perbarui: 2019-04-25 07:40:11) Unduh