AREWA News

3 (10)

News & Magazines | 7.4MB

Description

Labaran Najeriya, Afrika da na duniya ko ina da koda yaushe daga manhajar labaran
AREWA News
.
Sababbin kanun labarai daga shafin intanet na
Arewa News
Ku samu labaran siyasa da kasuwanci, shakatawa, wasanni da sauran su.
Amfanonin manhajar:
Raba labarai ta hanyar Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp da sauran su;
Ajiye labarai da kake so cikin akwati domin karantawa anjima ba tare da yanar gizo ba.
Karanta labaran da ka bude da ba tare da sake komawa yanar gizo ba;
Manhaja mai sauki wajen karanta labarai cikin jin dadi da annashwa;
Get the latest Hausa news anytime and anywhere from
AREWA News
App.
AREWA news provides you with the information you need to shape and understand your world, quick, direct and free.
Features
- Instant access to the latest Hausa news
- Push notifications
- Friendly User Interface
- Simple design with easy scrolling and swiping for an exciting reading experience
- Save for later
Hausa news, Arewa24, hausa world, kano, arewa news, fasaha, labarai, labaran duniya, wasanni, bidiyo, wakoki.
rfi hausa
dw hausa
bbc hausa
voa hausa
Email: info@arewa24news.com

Show More Less

Information

Updated:

Version: 1.0

Requires: Android 4.0.3 or later

Rate

Share by

You May Also Like