Details

Aktuality.sk

4 (9)

News & Magazines | 9.8MB

Description

Aktuality.sk sú popredným spravodajským webom na Slovensku. Mesačne ho navštívi viac ako 2 milióny užívateľov. Prináša Vám aplikáciu, v ktorej nájdete aktuálne informácie, komentáre aj videá. Aplikáciu si môžete prispôsobiť svojim potrebám. Nájdete v nich aj články zo ženských magazínov Diva.sk a Najmama.sk, zaujímavosti na tech webe Živé.sk aj aktuálne informácie zo športového sveta na Šport.sk.
• jednoduché a prehľadné užívateľské prostredie
• štýlový dizajn
• aktuálne správy z domova, zo sveta z ekonomiky, zo sportu a
• rýchle, nezávislé a overené informácie
• možnosť výberu obľúbených tém – Moje Aktuality
• PUSH notifikácie pri horúcich aktualitách
• možnosť uloženia článkov na neskoršie čítanie
• prehľadný dopravný servis
• presnejšie apredpovede počasia
• komplexnejšie informácie o televíznom programe
• najnovšie trendy v oblasti IT, vedy a techniky – Živé.sk
• články zo sveta módy, zdravia, cestovania a krásy – Diva.sk a Najmama.sk
• športové udalosti, výsledky a zaujímavosti zo športu – Šport.sk
Aktuality.sk the top news on the web Slovakia. Monthly it is visited more than 2 million users. It brings you an app where you can find current information, comments and videos. App to suit your own needs. They also include articles from women's magazines and Diva.sk Najmama.sk, curiosities to tech site Živé.sk and date information from the sports world to Šport.sk.
• Simple and clear user interface
• Stylish design
• latest news from home, from the world of economics, from sport and
• prompt, impartial and reliable information
• Choice of favorite topics - My News
• Push Notifications when hot news
• the ability to save articles for later reading
• transparent transport service
• accurate weather apredpovede
• comprehensive information on TV show
• latest trends in IT, science and technology - Živé.sk
• articles from the world of fashion, health, travel and beauty - Diva.sk and Najmama.sk
• sporting events, results and curiosities of the sport - Šport.sk

Information

Update:

Version: 1.4

Requires: Android4.0.3 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like