Details

BizTime go

3.9 (9)

Communication | 3.5MB

Description

Ứng dụng mạng xã hội hiện đại an toàn cho người Việt Nam.
Do thời gian phát triển nhanh nên không tránh khỏi những thiếu xót. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp để Mạng Xã Hội Việt Nam ngày càng hoàn thiện hơn.
Trân trọng cảm ơn
Modern safety social network application for Vietnamese people.
Due to the rapid development of the time, the shortcomings are inevitable. We look forward to receiving comments and suggestions for the Vietnam Social Network to become more and more complete.
Sincerely thank you

Information

Update:

Version: 1.0

Requires: Android4.0.3 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like