Details

Istel Health

3.8 (5)

Medical | 3.5MB

Description

Aplikacja mobilna Istel Health pozwala na monitorowanie postępów w leczeniu cukrzycy. Umożliwia przesyłanie wyników pomiaru z glukometru Abra Smart BT, dzięki funkcji Bluetooth bezpośrednio do aplikacji Istel Health.
Aplikacja umożliwia:
- szybki dostęp do wyników pomiaru glukozy
- możliwość ustawienia funkcji glukometru z poziomu aplikacji
- generowanie czytelnych raportów do podzielenia się z lekarzem przed wizytą bądź w trakcie wizyty
- łatwą interpretację wyniku i lepsze zrozumienie glikemii, dzięki kolorowym oznaczeniom pomiarów
The Istel Health mobile application allows you to monitor your progress in the treatment of diabetes. It allows you to send measurement results from the Abra Smart BT meter, thanks to the Bluetooth function directly to the Istel Health application.
The application allows:
 
- quick access to glucose measurement results
- possibility of setting the meter function from the application
- generating clear reports to share with a doctor before or during a visit
- easy interpretation of the result and better understanding of glycemia, thanks to colored measurements

Information

Update:

Version: 1.0

Requires: Android 5.0 or later

Rate

Share by