Details

OverDrive Taxi

5 (7)

Auto & Vehicles | 15.8MB

Description

Հարմարավետ ուղևորություն տնից դեպի Երևան և հակառակ ուղղությամբ։ Գրանցեք ձեր պատվերը և ձեր ուղևորությունը կկազմակերպվի ձեր նշած ժամին ձեր ցանկացած վայրից հարմարավետ և մատչելի։
Convenient trip from home to Yerevan and vice versa. Register your order and your trip will be organized at your scheduled time convenient and affordable from anywhere.

Information

Update:

Version: 1.0.1

Requires: Android5.0 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like