Details

Spontan.

5 (6)

Education | 4.0MB

Description

Ditët e sotme, po mbytemi nga informacioni dhe njëkohësisht po vdesim nga dija...
Qëllimi i ekzistencës së Spontan është shtyrja e limiteve të diturisë; nxitja e skepticizmit; qartësimi i mendimeve në fusha shtyllë të njerëzimit, duke minimizuar riskun dhe duke ndihmuar në realizimin e zgjedhjes më të mirë; impakti në shoqëri dhe përmirësimi i saj kur ajo gjendet në nevojë, - të gjitha këto të bazuara tek momenti.
Spontan nuk është media. Ne nuk shpërndajmë lajme dhe asgjë tjetër veçse momente, "spontane", pasi vërtet besojmë se gjëra të mëdha ndodhin rastësisht.
Pritini!

Information

Update:

Version: 1.1.5

Requires: Android4.0 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like