Details

VPBank Smart OTP

3.3 (7)

Finance | 15.4MB

Description

VPBank Smart OTP là ứng dụng được phát triển bởi Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, được cài đặt trên thiết bị di động để tạo ra mã xác thực (OTP) bảo mật hơn khi thực hiện giao dịch trên VPBank Online. VPBank Smart OTP giúp khách hàng:
• Mã hóa OTP tới thiết bị do đó tăng tính bảo mật.
• Xác thực những giao dịch có hạn mức từ 100 triệu/ ngày trở lên.
• Ổn định, sử dụng được ngay cả khi không có sóng điện thoại - khi đi công tác nước ngoài.
VPBank Smart OTP is an application developed by Vietnam Prosperity Joint Stock Bank, installed on mobile devices to create a more secure authentication code (OTP) when making transactions on VPBank Online. VPBank Smart OTP helps customers:
• Encrypt OTP to device thus increasing security.
• Validate transactions with a limit of 100 million / day or more.
• Stable, usable even when there is no phone wave - when traveling abroad.

Information

Update:

Version: 1.0.4

Requires: Android4.4 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like