Details

Bi'dünya Haber

5 (6)

News & Magazines | 4.0MB

Description

2018 yılında faaliyete geçen Bi’ Dünya Haber, her kesimden insanın takip edebileceği, dünya Müslümanlarının neler yaptığına dair haber alabileceği bir sosyal içerik platformudur.
-Uygulamamızda; dünyanın dört bir yanından Müslümanların gerek bireysel gerek kurumsal faaliyetlerine dair kültürel, bilimsel, tarihsel, sanatsal ve toplumsal konularda ve daha pek çok alanda yüzlerce haber, tematik içerik, makale, liste ve video bulabilirsiniz.
-Bi’ Dünya Haber, herhangi bir kurumsal çatı altında olmayıp, hiçbir cemaat yahut grup tarafından da organize edilmemektedir. Ayrıca hiçbir kanaat önderi veya topluma mâl olmuş şahısla irtibatlı değildir.Bir grup üniversite öğrencisi tarafından ideal edinilmiş olup, bir sivil toplum projesi olarak organize edilmiş tamamen gönüllü ve bağımsız bir teşekküldür.
-Bi’ Dünya Haber toplumsal görüşün tam ortasında durup tüm siyasi görüşlere ve gruplara mesafelidir.
-Bi’ Dünya Haber, dünya Müslümanlarına dair fikir, proje ve toplumsal hareketliliklerden yalnızca yapıcı, umut verici, olumlu ve örnek teşkil eden haberleri yayınlar. Dolayısıyla kan, vahşet, terör ve saldırı gibi toplumsal sağlığı zedeleyici haberleri ihtiva edinmez.
-Hedeflenen ilkeler gereğince her yaştan insanın okuyabileceği bir bilgi paylaşım ağı tesis eder. Kaliteli ve kendine has içerikler üretir. Toplumun insani, kültürel ve ahlaki gelişimine katkıda bulunmayı en birincil vazife olarak görür.
-Bi’ Dünya Haber kar amacı gütmez. Bütün iş ve sorumluluklarını gönüllülerinden oluşan ekibiyle yani üniversite öğrencilerince gerçekleştirir. Fakat bağış ve/veya sponsor tekliflerini de değerlendirir.
-Bi’ Dünya Haber ağlarında yayınlanan tüm içerikler (ses, görüntü, yazı, video…) telif hakları kapsamında olmakla beraber, ticari marka ve her tür fikri mülkiyet hakkı, Bi’ Dünya Haber’e aittir.
Launched in 2018, Bi ’Dünya Haber is a social content platform that can be followed by people from all walks of life and can receive news about what the world's Muslims are doing.
Our -Uygulama; You can find hundreds of news, thematic content, articles, lists and videos on cultural, scientific, historical, artistic and social issues related to both individual and corporate activities of Muslims from around the world.
-Bi ’World News is not under any institutional roof and is not organized by any community or group. Moreover, it is not connected with any opinion leader or social person. It is an entirely voluntary and independent organization which is ideally organized by a group of university students and organized as a civil society project.
-Bi ’World News stands in the middle of the social view and is distant from all political views and groups.
-Bi ’World News publishes only constructive, promising, positive and exemplary news from world Muslims about ideas, projects and social movements. Therefore, it does not contain news that can damage social health such as blood, violence, terror and attack.
- Establishes an information sharing network that can be read by people of all ages in accordance with the targeted principles. Produces quality and unique content. It sees contributing to the human, cultural and moral development of society as the primary duty.
-Bi ’World News is not for profit. He performs all his work and responsibilities with his team of volunteers, namely university students. However, it also evaluates donation and / or sponsor offers.
-Bi ’All content published on the World News networks (audio, video, text, video…) is under copyright, but trademark and all intellectual property rights belong to Bi’ World News.

Information

Update:

Version: 1.0

Requires: Android4.0 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like