Coronavírus - SUS

3.35 (24159)

Health & Fitness | 32.1MB

Description

Bộ Y tế của Brazil ra mắt ứng dụng Coronavirus-SU để nâng cao nhận thức về dân số về Corona Virus Covid-19, đối với ứng dụng này có các tính năng sau:
- Thông tin từ các chủ đề khác nhau như triệu chứng , như thể ngăn chặn, phải làm gì trong trường hợp nghi ngờ và nhiễm trùng và vv;
- Bản đồ chỉ ra các đơn vị y tế gần đó;
- Trong trường hợp nhiễm trùng nghi ngờ, công dân có thể trao đổi nếu các triệu chứng Tương thích với Corona, và nếu nó sẽ được hướng dẫn và chuyển tiếp đến đơn vị sức khỏe cơ bản gần nhất;
- Khu vực tin tức chính thức của Bộ Y tế Brazil với sự tập trung vào Coronavirus.

Show More Less

Information

Updated:

Version: 2.2.1

Requires: Android 5.0 or later

Rate

(24159) Rate it

Reviews

Share by

You May Also Like