Details

VRP driver pre tlačiareň

5 (9)

Finance | 4.7MB

Description

Aplikácia rozšíri VRP Pokladnicu o tlač na bezdrôtové bluetooth mini tlačiarne. Doklady z VRP Pokladnice sa tlačia na bežnú 58 mm pásku. VRP driver spolupracuje s aplikáciou virtuálna registračná pokladnica (VRP - projekt eKasa).
Podporované tlačiarne: Zjiang ZJ-5805 a ďalšie
Používatelia súhlasia s tým, že aplikácia je poskytovaná tak, ako je. Vlastník autorských práv alebo distribútori softvéru v žiadnom prípade nebudú zodpovední za žiadne škody.
VRP, VRP driver, VRP pokladnica, virtualna pokladna, ekasa, VRP driver pre tlaciaren, mini tlaciaren, topKasa
The application extends VRP Cashier by printing to wireless bluetooth mini printers. VRP Documents The cash registers are printed on a regular 58 mm tape. The VRP driver works with the virtual cash register application (VRP - eKasa project).
Supported Printers: Zjiang ZJ-5805 and others
Users agree that the application is provided as is. The copyright owner or software distributors will in no way be liable for any damages.
VRP, VRP driver, VRP cashier, virtual cashier, ekasa, VRP driver for printer, mini printer, topKasa

Information

Update:

Version: 0.1.1

Requires: Android4.4 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like