Details

HR агенция АН-МАРИ

3.8 (8)

Events | 11.8MB

Description

Ан Мари съществува вече 17 години от българския пазар и е единствената специализирана в подбора на персонал - офис асистенти, секретарки, офис мениджъри, търговци, счетоводители, инженери и други служители.
Ние сме мобилни, бързи, адаптивни, иновативни, познаваме добре целия спектър на стопанския живот, поради възможността ни да работим за различни по вид, дейност и големина компании – търговски, производствени, услуги, банки, финанси, строителство и други. Гарантираме, лично и чрез референции от клиенти, качеството на предлаганите услуги.
Развихме философия, която залага на подход, съобразен изцяло с нуждите на нашите клиенти. Постоянно и целенасочено повишаваме своята професионална квалификация, за да можем по-пълно и точно да помагаме на клиентите си.
Енергийната психология и САЙ КЕЙ са методи, с които лесно и бързо можете да смените свои негативни вярвания и блокажи свързани с личен живот, взаимоотношения с партньори, деца, родители, шефове. Чрез тези методи безболезнено и ефективно можете да се освободите от негативни чувства като: вина, гняв, яд, ниска самооценка, неувереност, неприемане на себе си, подценяване, липса на желание за реализация и други. Методите са сертифицирани и напълно безопасни подходящи са за работа и с деца. Ефектите са видими и проследими в реалния живот.
Опитайте първия безплатен сеанс е за премахване на Масивни психологически обрати.
Annie Marie has been on the Bulgarian market for 17 years and is the only one specializing in the selection of staff - office assistants, secretaries, office managers, traders, accountants, engineers and other employees.
We are mobile, fast, adaptable, innovative, we know the whole spectrum of our business life, because of our ability to work for different types, businesses and large companies - commercial, manufacturing, services, banks, finance, construction and others. We guarantee, personally and through customer references, the quality of the services offered.
We have developed a philosophy that builds on an approach tailored to the needs of our customers. We continuously and purposefully increase our professional qualifications to help our clients better and more accurately.
Energy Psychology and Sai Kai are methods that can easily and quickly change your negative beliefs and privacy-related interlocks, relationships with partners, children, parents, and bosses. Through these methods, you can free yourself from negative feelings such as: guilt, anger, anger, low self-esteem, uncertainty, selflessness, understatement, lack of desire for realization and others. The methods are certified and fully safe and are also suitable for work with children. Effects are visible and traceable in real life.
Try the first free session is to eliminate massive psychological twists.

Information

Update:

Version: 3.84

Requires: Android4.0 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like