صحیح بخاری با ترجمه فارسی ‎

4.6 (1223)

Books & Reference | 5.8MB

Description

ترجمه فارسی صحیح بخاری که خلاصة صحیح بخاری است. صحیح بخاری یکی از مهم‌ترین کتب حدیثی جهان اسلام و بنابر عقیده جمهور مسلمانان، صحیح‌ترین کتاب بعد از قرآن کریم است. امام بخاری آن را در مدت 16 سال و گزینش از میان ششصد هزار حدیثِ محفوظش به رشته تحریر درآورده است. این اثر گرانبها مشتمل بر روایات نقل‌شده از رسول گرامی اسلام در مورد احکام فقهی و مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مسلمین و آداب اسلامی است. مؤلف اثر حاضر، که خود از علمای به نام و محدثین سرشناس یمن در قرن نهم هجری است، با هدف گزینش و خلاصه کردن کتاب امام بخاری، برخی از مهم‌ترین روایاتِ صحیح را انتخاب کرده تا یار و قرین و همواره در دسترس مسلمانان خداجو و حقیقت دوست باشد. کتاب با مقدمه مفصلِ صد صفحه‌ایِ مترجم آغاز می‌شود که در آن، زندگینامه و آثار و احوال امام بخاری را به طور مشروح بیان کرده و فضایل اخلاقی و علمیِ امام را برمی‌شمارد.
Persian translation of correct heater which is the correct heater summary. Sahih Bukhari is one of the most important hadith books in the Islamic world and according to the Muslim Republic, it is the most correct book after the Holy Quran. Imam Bukhari has written it for 16 years and has chosen from among his 600,000 preserved hadiths. This precious work includes the narrations quoted by the beloved Prophet of Islam concerning the jurisprudential decrees and the social, economic and cultural issues of Muslims and Islamic rituals. The author of this work, himself one of the prominent scholars and scholars of Yemen in the ninth century AH, has selected some of the most important correct traditions to select and summarize the book of Imam Bukhari so that he is always available to the Muslims of God and truth. Be friendly. The book begins with a detailed introductory page of the 100-page translator, in which he describes in detail the biography and works of Imam Bukhari and outlines the ethical and scientific virtues of the Imam.

Show More Less

What's New صحیح بخاری

حل برخی از مشکلات

Information

Updated:

Version: 2.0

Requires: Android 4 or later

Rate

(1223) Rate it

Reviews

Share by

You May Also Like