Details

Goto - Đi xe ké

5 (5)

Business | 8.4MB

Description

Bạn và nhóm bạn hoặc gia đình bạn đang có kế hoạch đi chơi, đi thăm người quen.
Hotline các nhà xe thường xuyên bận.
Website đặt vé còn nhiều trở ngại cho bạn.
Tình trạng hết vé thường xuyên diễn ra đối với các nhà xe lớn, còn với các nhà xe nhỏ thì thiếu chuyên nghiệp kèm theo dịch vụ kém.
Dẹp tan lo lắng ấy đi, GOTO sẽ giúp bạn giải quyết các nút thắt ở trên.
Bạn di chuyển liên tỉnh và quay đầu với xe "trống không" ? Rất nhiều người đang cần bạn.
Bạn sẽ có thêm thu nhập trong chuyến đi của mình hoặc hơn thế nữa bạn có thể có thêm những mối quan hệ mới thật tuyệt vời.
Đâu đó bạn sẽ giúp được những con người thật sự khó khăn, những con người đồng hương với bạn đang tha phương cầu thực nơi thị thành.
Đôi khi những điều đó xứng đáng hơn nhiều so với "thu nhập" bạn nhận được trong chuyến đi.
* THAO TÁC TÌM KIẾM ĐƠN GIẢN SẼ CHO BẠN HÀNH TRÌNH THÚ VỊ *
Chỉ một vài bước đơn giản bạn sẽ tìm được cho mình những chuyến đi phù hợp nhất.
Hoặc nếu bạn là tài xế thì GOTO sẽ giúp bạn tìm kiếm hành khách 1 cách đơn giản và nhanh nhất.
* ĐĂNG CHUYẾN ĐI HOẶC YÊU CẦU TÌM CHUYẾN CỦA BẠN *
Rất nhiều phương tiện di chuyển "lãng phí" hàng ngày.
Rất nhiều hành khách vật vã tìm xe và chấp nhận bị nhồi nhét.
Tại sao không để chúng tôi giúp bạn tạo ra những chuyến xe "có giá trị" cả về vật chất và tinh thần.
* CÀI ĐẶT CHUYẾN ĐI *
Bạn là người thương xuyên di chuyển trên một số tuyến đường cố định.
GOTO giúp bạn tối ưu hoá thông tin bằng cách cài đặt vị trí.
GOTO sẽ thông báo đến bạn nếu có bài viết đến từ địa điểm mà bạn cài đặt, Ngoài ra bạn cũng có thể cài đặt để hiển thị chỉ những chuyến đi
xuất phát và đến từ những địa điểm nhất định.
* ĐÁNH GIÁ NGƯỜI DÙNG *
Văn hoá đi chung luôn là một vấn đề lớn, nó là rào cản, kiềm hãm sự phát triển của mô hình này.
Nếu đi chung không được nhân rộng thì đó là một sự lãng phí vô cùng lớn.
Vậy nên sau mỗi hành trình, hãy đánh giá và cho biết cảm nhận của bạn về tài xế hoặc hành khách tham gia chuyến đi nhé.
Hãy cùng nhau tạo nên một văn hoá đi chung để tối ưu hoá và nâng cao chất lượng ngành vận tải hành khách nước nhà.
Chúng ta (bạn và chúng tôi) sẽ cùng tạo ra một văn hoá vận tải hành khách mới.
Cùng nhau cố gắng vì một cộng đồng tốt hơn các bạn nhé.
You and your group of friends or family are planning to hang out, visit acquaintances.
The hotline of the garage is often busy.
The ticket booking website has many obstacles for you.
The status of out-of-date tickets is frequent for big motorbikes, and for small garage houses, there is a lack of professionalism and poor service.
Fear it, GOTO will help you solve the above knots.
Do you move inter-province and turn your head to an "empty" car? A lot of people are in need of you.
You will have more income on your trip or more you can have new relationships that are great.
Somewhere you will help people who are really difficult, fellow countrymen with you who are forgiving the real world.
Sometimes those things are much more worthy than the "income" you get on the trip.
* WORKING SEARCH SIMPLE THAT WILL GIVE YOU A JOURNEY *
Only a few simple steps you will find yourself the most suitable trip.
Or if you are a driver, GOTO will help you find passengers in a simple and fastest way.
* POST TRIP OR REQUEST FOR FINDING YOUR TRIP *
Lots of "wasteful" everyday vehicles.
Many passengers struggle to find cars and accept cramming.
Why not let us help you create "valuable" vehicles both physically and spiritually.
* INSTALLING TRIP *
You are a regular traveling on some fixed routes.
GOTO helps you optimize information by setting location.
GOTO will notify you if there is an article coming from the location where you installed it, you can also install it to display only trips.
Starting and coming from certain locations.
* EVALUATION OF USERS *
Sharing culture is always a big problem, it is a barrier, restraining the development of this model.
If traveling together is not replicated, it is a huge waste.
So after each journey, please rate and tell how you feel about the driver or passenger joining the trip.
Let's create a common culture to optimize and improve the quality of the domestic passenger transport industry.
We (you and us) will create a new passenger transport culture.
Let's try together for a better community than you guys.

Information

Update:

Version: 1.0.2

Requires: Android5.0 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like