Details

iMove

5 (6)

Health & Fitness | 22.6MB

Description

De iMove app wordt gebruikt, zodat u kunt trainen in uw eigen omgeving en op de momenten dat het u het beste uitkomt. Voordat u gebruik kunt maken van de applicatie, dient er eerst een afspraak gemaakt te worden bij iMove (info@imovenederland.nl)
De applicatie wordt ondersteund door een websitefunctie, waar u de trainingsvoortgang en fitheid bij kunt houden en gemakkelijk contact op kunt nemen met de trainer/coach.
De applicatie wordt ingezet voor medische doeleinde, zoals; revalidatie bij oncologie, diabetes, fibromyalgie, hyperventilatie en burn-out. Ook richt de applicatie zich op herstel- en re-integratie trajecten van werknemers.
Daarnaast wordt de app succesvol ingezet voor de begeleiding van duursporters, zoals hardlopers die trainen voor een 10K, halve- of hele marathon.
Wilt u gebruik maken van de iMove app? Bezoek onze website: www.imovenederland.nl en neem contact met ons op.
The iMove app is used, so you can work in your own environment and at times when it suits you best. Before you can use the application, it must first make an appointment with iMove (info@imovenederland.nl)
The application is supported by a website feature, where you can keep training and fitness in progress and easily contact the trainer / coach.
The application is used for medical purposes such as; rehabilitation of oncology, diabetes, fibromyalgia, hyperventilation and burnout. The application also focuses on rehabilitation and reintegration of workers trajectories.
In addition, the app is used successfully for the guidance of endurance athletes, such as runners who train for a 10K, half or full marathon.
Would you use the iMove app? Visit our website: www.imovenederland.nl and contact us.

Information

Update:

Version: 1.1.2

Requires: Android4.4 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like