Details

Morabus - opóźnienia autobusów w Trójmieście

5 (6)

Travel & Local | 6.1MB

Description

Ile razy nie zdążyłeś na autobus? Ile razy autobus się spóźniał, a ty musiałeś być na czas? Aplikacja Morabus jest rozwiązaniem tych problemów. Dzięki Morabusowi będziesz wiedział o której godzinie odjeżdża autobus z przystanku. Jest to lepsze niż zwykły rozkład, ponieważ jeżeli autobus stoi w korku, to aplikacja poinformuje ciebie, że autobus się spóźnia i poda ci czas, kiedy autobus przyjedzie na przystanek. Działa to na tej samej zasadzie, co tablice przystankowe, ale w aplikacji masz dostęp do każdego przystanku, a nie tylko do tych, na których te tablice są. Aplikacja pokazuje takie same dane, jakie widnieją na tablicy przystankowej. Dzięki Morabusowi będziesz wiedział czy twój autobus jest opóźniony i kiedy odjedzie z przystanku.
How many times have you missed the bus? How many times has the bus been late and you had to be on time? The Morabus application is a solution to these problems. Thanks to Morabus, you will know what time the bus leaves from the bus stop. This is better than a regular schedule, because if the bus is in a traffic jam, the application will inform you that the bus is late and give you time when the bus will arrive at the bus stop. It works in the same way as the stop tables, but in the application you have access to every stop, and not just to those on which they are. The application shows the same data as it appears on the board. Thanks to Morabus, you'll know if your bus is delayed and when it leaves the bus stop.

Information

Update:

Version: 1.0.5

Requires: Android4.1 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like