Details

OkieLa: Bán hàng trên di động

4.7 (9)

Business | 19.3MB

Description

OkieLa Bán hàng trên di động sẽ giúp bạn quản lý cửa hàng của mình một cách dễ dàng và hiệu quả nhất:
*Bán hàng nhanh và hiệu quả
*Quản lý tình trạng đơn hàng dễ dàng
*Theo dõi chi tiết doanh thu; lợi nhuận; sản phẩm bán ra; hàng tồn etc..
*Giúp bạn giao sản phẩm đến tay người tiêu dùng trong ngày.
Với ​​hệ thống báo cáo nhanh-gọn-lẹ và chi tiết, ​bạn sẽ trải nghiệm việc bán và quản lý cửa hàng dễ dàng chưa từng thấy!
Các chức năng chính của OkieLa Bán hàng trên di động:
1. Giúp nhập toàn bộ sản phẩm của bạn vào kho hàng dễ dàng, quản lý sản phẩm bằng barcode.
2. Scan, tìm kiếm sản phẩm và tạo đơn hàng nhanh.
3. Quản lý tình trạng đơn hàng chính xác
4. Quản lý hàng bán ra và hàng tồn kho dễ dàng hơn, kho hàng của bạn sẽ được cập nhật chính xác về sản phẩm và số lượng.
5. Hệ thống giao hàng trong ngày của OkieLa sẽ giúp sản phẩm của bạn đến tay người tiêu dùng nhanh chóng.
6. Xem và xuất báo cáo kết quả bán hàng với hệ thống dữ liệu được cập nhật liên tục.
7. Quản lý dữ liệu khách hàng chi tiết, bạn sẽ được hỗ trợ tốt hơn trong việc chăm sóc khách hàng và có các chiến lược bán hàng hiệu quả hơn.
8. Bạn có thể có nhiều cửa hàng khác nhau và OkieLa sẽ giúp bạn quản lý tất cả.
9. Quản lý và phân quyền cho nhân viên.
10. Bạn sẽ nhận được thông báo khi có đơn hàng mới từ OkieLa, sản phẩm được nhập vào, chỉnh sửa sản phẩm hoàn tất, etc...
11. Bạn sẽ luôn được cập nhật tình trạng cửa hàng dựa trên hệ thống đánh giá, lượng khách hàng theo dõi cửa hàng, tình trạng các đơn hàng và lịch sử bán hàng.
Bạn còn chờ gì nữa, hãy down app và bắt đầu bán hàng trên OkieLa ngay!
OkieLa Mobile Sales helps you to manage your store easily and efficiently:
* Sales Quickly and Efficiently
* Manage orders status easily
* Track details of earnings; profit; products sold; etc .. inventory
* Helps you deliver the product to consumers in the day.
With fast-reporting system compact-quick and detailed, you will experience the sale and store management easier than ever!
The main function of the Mobile Sales OkieLa:
1. Helping enter your entire product inventory to easily manage product by barcode.
2. Scan, search for products and create orders quickly.
3. Manage the exact order status
4. Management of inventory sold and easier, your warehouse will be accurately updated product and quantity.
5. The system of OkieLa delivery day will help your products to consumers quickly.
6. View and export reports sales results with system data is updated continuously.
7. Manage detailed customer data, you will be better support for customer care and sales strategies more effectively.
8. You can have many different shops and OkieLa will help you manage it all.
9. Management and authorization to employees.
10. You will receive a notification when a new order from OkieLa, the product is imported, edit the finished product, etc ...
11. You will always be updated on the status of the store based evaluation system, monitoring of customers shop, the status of orders and sales history.
What else are you waiting for, go down the app and start selling on OkieLa Now!

Information

Update:

Version: 1.8.6

Requires: Android4.0.3 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like