Details

saglyktm

5 (8)

Health & Fitness | 3.9MB

Description

Dermanhanalar: Ýurdumyzdaky dermanhanalardan gerekli derman serişdeleriňizi ýeňil we çalt gözläp tapyp bilersiňiz. Her bir dermanhananyň ýerleşýän ýerini, telefon belgisini we başga-da käbir peýdaly maglumatlary alyp bilersiňiz. Şeýle hem dermanhanalardan dermanlary online görnüşde sargyt edip bilersiňiz.
Fitnes klublar: Haysy fitnes zala gatnamaly diyen pikirde bolsaňyz biz kömek ederis, bu ýerde dürli fitness merkezleriniň berýän hyzmatlaryny we maglumatlary bilen ýakyndan tanyşyp bilersiňiz.

Information

Update:

Version: 1.0

Requires: Android4.0.3 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like