Details

Hayat Eve Sığar

4.25 (8)

Health & Fitness | 5.7MB

Description

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlarımızı Yeni Koronavirüsü (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen mobil uygulamadır.
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması ile telefon numaranız ile doğrulama yaparak adım adım size sorulan soruları cevaplayıp, koronavirüs hastalığı anlamında vermiş olduğunuz şikayetlerinize göre değerlendirilerek nasıl davranmanız gerektiğine göre yönlendirme alabilirsiniz. Vermiş olduğunuz cevaplara göre yönlendirmeler sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir.
Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşabilir, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu görebilirsiniz.
Ailem bölümüne merak ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görebilir, takip edebilir ve bulundukları bölgelere göre risk durumlarını görebilirsiniz.
Bu uygulama ile ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ geçişi sağlanabilecektir.
Hayat Eve Sığar Mobile Application, T.C. It is a mobile application developed by the Ministry of Health to inform our citizens about the New Coronary Virus (Covid-19) and to minimize the risks associated with the epidemic disease that may occur and prevent its spread.
T. C. With the application of Hayat Eve Sığar, which is offered to the citizens by the Ministry of Health, you can get verification with your phone number, answer the questions asked step by step, and get guidance according to how you should behave according to your complaints in terms of coronavirus disease. According to the answers you have given, the referrals are only suggestions and do not contain a final result / certainty, they are only recommendations.
At the same time, you can easily reach the basic need points such as hospitals, pharmacies, market chains, metro and stops on the map, and see the density of home isolation, infected people and risky areas.
By adding relatives you are curious about and want to follow, you can see their location information, track and see their risk status according to the region they are in, if the relevant person installs this application and gives approval via the application.
With this application, "Controlled Social Life" transition can be achieved.

Information

Update:

Version: 2.0.7

Requires: Android 5.0 or later

Rate

Share by