Details

ISugoi - Học tiếng nhật và Luyện thi JLPT

3.8 (10)

Education | 4.8MB

Description

Nội dung chính của ứng dụng là trắc nghiệm tiếng nhật, tạo ra một sân chơi cho cộng đồng để cùng nhau học tiếng nhật hiệu quả bao gồm
Kiểm tra trình độ tiếng nhật toàn cấp độ, bảng xếp hạng điểm
tham gia thảo luận các câu hỏi.
mục hỏi đáp giúp cộng động giao lưu với nhau.
mục kiến thức mà chương trình sẽ mang đến kiến thức bổ ích cho cộng đồng
The main content of the application is Japanese test, creating a playground for the community to learn Japanese effectively including
Check the level of Japanese language level, ranking score
participate in discussion of questions.
FAQs help communities interact with each other.
knowledge section that the program will bring useful knowledge to the community

Information

Update:

Version: 1.0

Requires: Android4.0 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like