BIDV Online

BIDV Online

star (0)

Finance | 15.1MB | Update: 2018-10-02 | Version: 1.6 | Requires: Android4.0 or later

Price: $0
Explanation
Description

We access you a main official website for app download. 20,000+ users downloaded BIDV Online latest version on 9Apps for free every week! The app has made a strong effect. This hot app was released on 2018-10-02. Why not download and play it now?
BIDV Online là dịch vụ ngân hàng điện tử do BIDV cung cấp cho khách hàng. Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch với ngân hàng qua ứng dụng BIDV Online được cài đặt trên điện thoại di động hoặc thông qua các trình duyệt internet mà không phải đến quầy giao dịch
Các tính năng chính:
Khách hàng có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch với ngân hàng thông qua ứng dụng BIDV Online.
Các dịch vụ cơ bản: Vấn tin thông tin tài khoản tiền gửi, tiền vay; chuyển tiền; thanh toán hàng hóa dịch vụ như nạp tiền điện thoại, thanh toán vé máy bay, thanh toán tiền điện, nước, học phí, bảo hiểm…và nhiều tiện ích khác. Thông tin chi tiết tại địa chỉ http://www.bidv.com.vn
Chỉ cần tải ứng dụng BIDV Online hoặc truy cập vào địa chỉ http://www.bidv.com.vn để sử dụng dịch vụ BIDV Online trên điện thoại di động mà không cần phải đăng ký nếu Khách hàng đã sử dụng dịch vụ BIDV Online trên internet (Internet banking) của BIDV bằng cách sử dụng chung Mã đăng nhập, mật khẩu và phương thức xác thực giao dịch với internet banking.
Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ BIDV Online tại bất kỳ chi nhánh, phòng giao dịch nào BIDV trên toàn quốc hoặc cũng có thể đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://ebank.bidv.com.vn/DKNHDT/
Sau khi đăng ký dịch vụ thành công Khách hàng sẽ được ngân hàng cấp Tên đăng nhập mà Mật khẩu đăng nhập để sử dụng dịch vụ. Khách hàng cần tải ứng dụng BIDV Online tại Apple store, Play store (Google store) hoặc truy cập vào địa chỉ http://www.bidv.com.vn để đăng nhập và sử dụng dịch vụ.
Mọi thông tin xin liên hệ tổng đài hỗ trợ khách hàng 19009247.
BIDV Online is e-banking solutions provided by the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) on mobile phones. Customers can perform banking transactions through the BIDV Online anytime, anywhere.
Key Features:
The basic functions: Account Inquiry, Deposit accounts, Loan account; transfers; payment for goods and services such as phone recharge, payment ticket, payment of electricity, water, school fees, insurance ... and many other facilities. Details at http://www.bidv.com.vn
If you are using the service on the Internet BIDV Online (Internet banking), customers simply download the application to your phone BIDV Online and use the username and password on the internet Online BIDV's customers to access Online access to application BIDV
Just download the BIDV Online app from Store or access http://www.bidv.com.vn to use BIDV Online on mobile device without having to register if customers registered BIDV Online - Internet banking services of BIDV. Using the same login ID, password and transaction authentication method of BIDV Online (internet banking) to login and make transaction with BIDV Online app.
Customers can also register online at https://ebank.bidv.com.vn/DKNHDT/ to use BIDV’s e-Banking services.
For further information please contact BIDV Contact Center 19009247.
BIDV Online is the e-banking services provided by the Bank to its customers. Customers can perform banking transactions via BIDV Online application is installed on the mobile phone or through the internet browser without having to transaction counters
Main function:
Customers can easily perform banking transactions through the Bank Online Application.
Basic services: inquiry information deposit accounts, loan; transfers; payment for goods and services such as phone recharge, payment ticket, payment of electricity, water, school fees, insurance ... and many other facilities. Details at http://www.bidv.com.vn
Just download the app or visit the Bank Online address to use http://www.bidv.com.vn BIDV Online services on mobile phones without the need to register if the customer has used the service BIDV Online on the internet (Internet banking) using the Bank's common login ID, password and authentication method for Internet banking transactions.
Customers can register online services at any BIDV branches and transaction offices nationwide public or BIDV can also register online at https://ebank.bidv.com.vn/DKNHDT/
After successful registration Customer Service will be issuing bank that Username Password logged on to use the service. Customers should download the application at the Apple Online store BIDV, Play store (Google store) or visit http://www.bidv.com.vn address to log in and use the service.
 
For further information please contact customer support operator 19,009,247.
BIDV is e-banking solutions Online Provided by the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) on mobile phones. Customers can thực Online banking transactions through the BIDV anytime, anywhere.
Key Features:
The basic functions: Account Inquiry, Deposit accounts, Loan accounts; transfers; Goods and services payment for như phone recharge, ticket payment, payment of Electricity, water, school fees, insurance ... and many other facilities. Details at http://www.bidv.com.vn
If you are using the service on the Internet BIDV Online (Internet banking), Simply download the application customers table to your phone and use the BIDV Online username and password on the internet BIDV's customers table to access Online access to application BIDV Online
Just download the app from the Bank Online Store or to use BIDV http://www.bidv.com.vn Online access on mobile device customers table without having to register if registered BIDV Online - Internet banking services of the Bank. Using the same login ID, password and transaction authentication method of BIDV Online (Internet banking) to log in and make transactions with the Bank Online app.
Customers can register online at https://ebank.bidv.com.vn/DKNHDT/ am also to use the Bank's e-banking services.
For further information please contact Contact Center BIDV 19,009,247.

There are something that you have to know. This top Finance app is just 15.1M. When running in the background, basically it does not take up memory. 9Apps also provides other hot Finance apps(games) for android mobile phone. 9Apps - the best way to manage your android apps.

What's new

- Cập nhật phiên bản

Rate
Rate it Thanks!
Previous versions