HisApp

HisApp

star (5)

Health & Fitness | 11.2MB | Update: 2020-10-07 | Version: 2.0.4 | Requires: Android 4.1 or later

Price: $0
Explanation
Description

Enjoy the most popular apps here! 20,000+ users downloaded HisApp latest version on 9Apps for free every week! You get various free apps from the store. This hot app was released on 2020-04-02. Find out more android software you're looking for at 9apps.com
Herkes İçin Spor Fed­erasy­onu’­nun bir uygu­la­ması olan His­App; hiçbir ekip­mana ihtiyaç duy­madan düzen­li spor yap­manızı sağlayan bir uygu­la­madır.
Uygu­la­mayı ücret­siz olarak in­di­re­bilir ve sadece adım atarak ve egz­er­siz ya­parak aylık lid­er­lik tablo­sun­da üst sıralara çık­a­bilirsiniz.
Spor yap­mak için artık ba­ha­n­eniz yok! Herkesin yap­mayı amaçladığı an­cak çeşitli ba­hanel­er­le sürek­li erte­le­nen bir faaliyet olan spor, His­App ile bir­lik­te artık düzen­li olarak hay­atımız­da ola­cak.
His­App; yaşam tarzınıza uy­gun egz­er­si­z­leri si­zler için plan­lar, uygu­latır ve hatır­latır. Bu­lun­duğunuz or­ta­ma göre seçtiğiniz egz­er­siz seçenek­leri ile sporu her za­man ve her yerde ya­pa­bilirsiniz.
Ci­hazınız­da bu­lu­nan Sağlık Uygu­la­ması­na er­işime izin ver­erek, gün­lük adım bil­gi­lerinizin sis­teme gön­der­ilmesi­ni sağlaya­bilir ve hareket puanı kazan­abilirsiniz.
HisApp, aplikasi Federasi Olahraga untuk Semua; Ini adalah aplikasi yang memungkinkan Anda berolahraga secara teratur tanpa peralatan apa pun.
Anda dapat mengunduh aplikasi secara gratis dan mencapai puncak papan peringkat bulanan hanya dengan mengambil langkah dan berolahraga.
Anda tidak lagi memiliki alasan untuk melakukan olahraga! Olahraga, yang merupakan kegiatan yang semua orang bertujuan untuk melakukan tetapi ditunda dengan berbagai alasan, sekarang akan berada dalam kehidupan kita secara teratur dengan HisApp.
hisapp; Merencanakan, mengimplementasikan dan mengingatkan Anda latihan yang cocok untuk gaya hidup Anda. Anda dapat melakukan olahraga kapan saja dan di mana saja dengan opsi latihan yang Anda pilih sesuai dengan lingkungan Anda.
Dengan mengizinkan akses ke Aplikasi Kesehatan di perangkat Anda, Anda dapat meminta informasi langkah harian Anda dikirim ke sistem dan mendapatkan poin gerakan.

What's new

- Küçük hata düzeltmeleri yapıldı.
Yeni Alan: Su Hatır­lat­maları ve Tak­ibi
Artık gün­lük içtiğiniz su mik­tarını takip ede­bile­cek ve düzen­li olarak gön­dere­ceğimiz bildirim­ler ile su içmeyi un­ut­may­a­cak­sınız.
Yeni Egz­er­si­zler: Be­densel En­gellil­er İçin Spor, Görme En­gellil­er İçin Spor, İşitme En­gellil­er İçin Spor ve Trend Egz­er­si­zler

Previous versions
  • HisApp 2.0.3 APK (Update: 2020-04-02 01:27:30) Download