Na poti

Na poti

star (7)

Auto & Vehicles | 23.8MB | Update: 2019-09-02 | Version: 2.8.1 | Requires: Android5.0 or later

Price: $0
Explanation
Description

This article is about hot apps for android. 30,000+ users downloaded Na poti latest version on 9Apps for free every week! The application is severely widely use. This hot app was released on 2019-09-02. It get a lot of recognition after release.
Aplikacija Na poti vam omogoča hitro plačilo goriva, Kave na poti, avtopranja in naročilo Fresh.
Kava na poti v treh preprostih korakih:
1. Skenirajte QR kodo kavomata.
2. Potrdite plačilo in izbiro Kave na poti.
3. Natočite kavo in uživajte!
Natoči gorivo in odpelji v štirih preprostih korakih:
1. Skenirajte QR kodo točilnega mesta.
2. Potrdite plačilo z vnosom PIN kode.
3. Natočite gorivo.
4. Preverite račun in odpeljite!
Operi avto v treh preprostih korakih:
1. Pred pranjem potrdite svojo lokacijo na zemljevidu oz. poskenirajte QR kodo.
2. Potrdite način plačila.
3. Pokažite 6-mestno številko upravljavcu avtopralnice.
Naroči Fresh v petih preprostih korakih:
1. Sestavite svoj obrok.
2. Preverite in potrdite izbrano prodajno mesto in izberite željeni čas prevzema.
3. Potrdite plačilo.
4. Ko kuhar pregleda in potrdi vaše naročilo in čas prevzema, boste prejeli potisno sporočilo ali SMS.
5. Ob navedenem času prevzema lahko na izbranem prodajnem mestu prevzamete svoj Fresh obrok.
Funkcionalnosti:
- Kava na poti - hitro in enostavno plačevanje na kavomatih.
- Natoči in odpelji - hitro, varno in enostavno plačevanje goriva.
- Avtopranje - hitro in preprosto plačevanje avtopranja
- Fresh - sestavite svoj obrok in ga prevzemite ob željenem času na izbranem Fresh prodajnem mestu
- Poiščite najbližje prodajno mesto Petrol na zemljevidu.
- Hiter pregled Zlatih točk, dobroimetja, ugodnosti in razpoložljivega limita na Petrol klub kartici.
- Registrirajte se hitro in enostavno, s skeniranjem črtne kode vaše Petrol klub kartice.
- Pregledno in transparentno nakupovanje.
The On-the-Way app lets you quickly pay for fuel, Coffee on the go, autoplay and Fresh order.
Coffee on the go in three simple steps:
1. Scan the QR code of the coffee machine.
2. Confirm your payment and Coffee choices on the go.
3. Pour coffee and enjoy!
Pour the fuel and drive it in four simple steps:
1. Scan the QR code of the dispenser.
2. Confirm your payment by entering the PIN code.
3. Fill fuel.
4. Check your account and take it out!
Carry your car in three simple steps:
1. Before washing, confirm your location on the map or query the QR code.
2. Confirm your payment method.
3. Show the 6-digit number to the operator of the car wash.
Order Fresh in five simple steps:
1. Make your meal.
2. Check and confirm the selected point of sale and select the desired receipt time.
3. Confirm your payment.
4. When the cook checks and confirms your order and the time of takeover, you will receive a push message or SMS.
5. At the specified pickup time, you can pick up your Fresh meal at the selected point of sale.
Functionality:
- Coffee on the go - quick and easy payment on the cats.
- Pour in and take off - quick, safe and easy payment of fuel.
- Auto-tuning - quick and easy payment of auto-tuning
- Fresh - assemble your meal and take it at the desired time at a selected Fresh Point of Sale
- Find the nearest Petrol Point on the map.
- A quick overview of the Gold Points, credit, benefits and the available limit on the Petrol Club card.
- Register quickly and easily by scanning your bar code with your Petrol Club card.
- Transparent and transparent shopping.

Don't you believe? This top Auto & Vehicles app is just 23.8M. Though small, this app has provides good user experience. 9Apps also provides other hot Auto & Vehicles apps(games) for android mobile phone. Install the featured Apps & Games with only a click.

What's new

- Pod "Fresh in izdelki" smo dodali velik izbor izdelkov iz naših prodajnih mest.
- Dodali smo tudi možnost shranjevanja vaših priljubljenih izdelkov za hitrejši ponovni nakup.
- Omogočili smo plačevanje kave z mBills.
- Izboljšali smo uporabniško izkušnjo pri potrdilu plačila.
- Odpravili smo nekaj manjših hroščev.

Rate
Rate it Thanks!
Previous versions