NLB mKlik – NLB Banka Skopje

NLB mKlik – NLB Banka Skopje

star (1)

Finance | 17.3MB | Update: 2019-02-26 | Version: 1.0 | Requires: Android4.0 or later

Price: $0
Explanation
Description

9Apps is the free store of application, 20,000+ users downloaded NLB mKlik – NLB Banka Skopje latest version on 9Apps for free every week! More functions were added in this app. This hot app was released on 2019-02-26. Besides, you can also select other popular apps you like here!
NLB mKlik е услуга на NLB Банка АД Скопје и претставува апликација за мобилен уред која овозможува преглед на Вашите продукти во Банката и спроведување на Вашите финансиски трансакции на сосема безбеден начин. Услугата е достапна 24 часа на ден, седум дена во неделата. NLB mKlik услугата може да се користи со верзија на Android 4.0 или понова.
Можности на НЛБ мКлик апликацијата:
* Преглед на состојба и промет на сите трансакциски сметки, депозити, картички и кредитни продукти.
* Преглед на курсна листа како и конверзија од една во друга валута на трансакциската сметка.
* Можност за плаќање на ПП30/ПП50 безготовински налози, режиски трошоци, интерни налози кон депозити по видување и обврски кон Банката за кредитни картички и кредити
* Можност за работа со апликацијата од повеќе мобилни уреди
* Интерактивен локатор на Експозитури/Банкомати
* Можност за поставување на лимит за трошење на Интeрнет, АТМ/Банкомат и продажно место/POS
* Можност за примање на известувања од банкатa
* Можност за контакт со банката преку телефон или e-mail
* Можност за отворање на Трансакциска сметка во Банката
Keywords: NLB mKlik, NLBKlik, NLB, NLB Banka, Tutunska, NLB Tutunska, M-Klik, mKlik, М-Банкарство, Мобилно Банкарство, НЛБ мКлик, НЛБКлик, НЛБ, НЛБ Банка, Тутунска, НЛБ Тутунска, М-Клик, мКлик
Are you still suffering from having no enough cellular data to download your favorite apps? This top Finance app is just 17.2M. Nonetheless, this app have many function that attracts many people to download it. 9Apps also provides other hot Finance apps(games) for android mobile phone. Discover the most popular Android applications on 9Apps.

Rate
Rate it Thanks!