iBeau Salon

iBeau Salon

star (10)

Lifestyle | 15.9MB | Update: 2019-07-06 | Version: 1.0 | Requires: Android4.1 or later

Price: $0
Explanation
Description

Here are some news for you to learn more about one of the best android apps. 20,000+ users downloaded iBeau Salon latest version on 9Apps for free every week! And it was enormous fun This hot app was released on 2019-07-04. Download in official websites like 9apps and you'll never miss it!
iBeau Salon - ỨNG DỤNG DÀNH CHO SALON
- Mang tới những khách hàng mới cho Salon
- Theo dõi và nhận thông báo lịch hẹn với khách của mình ngay trên ứng dụng
- Được tham gia các chương trình thưởng và hỗ trợ
iBeau là gì?
iiBeau - Làm đẹp bất cứ đâu
iBeau là một giải pháp tổng thể bao gồm ứng dụng trên điện thoại (mobile app) và website giúp salon làm đẹp và người dùng tương tác với nhau dễ dàng. Có thể nói iBeau giống như một hệ sinh thái chuyên về làm đẹp và tư vấn làm đẹp.
Người dùng có thể tìm kiếm và đặt lịch tại salon theo vị trí, theo dịch vụ... với rất nhiều lựa chọn, rất nhiều ưu đãi, khuyến mãi hàng ngày.
Đội ngũ chúng tôi xây dựng và phát triển iBeau với khát vọng đem đến một cuộc cách mạng làm đẹp ở Việt Nam. Hiện nay chúng tôi đã có hơn 150 salon ở Hà Nội trong hệ thống của mình và sẽ mở rộng ra khắp Việt Nam trong thời gian tới.
SẴN SÀNG ĐỂ HỢP TÁC VỚI CHÚNG TỐI?
Bước 1: Tải xuống và cài đặt ứng dụng iBeau Salon
Bước 2: Mở ứng dụng, nhấn vào nút "Đăng ký", chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước cho đến khi bạn sẵn sàng
TẢI ỨNG DỤNG iBeau Salon VÀ ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY!
iBeau Salon - APPLICATION FOR SALON
- Bring new customers to Salon
- Track and receive appointment appointments with your guests right on the app
- Participate in reward and support programs
What is iBeau?
iiBeau - Beauty anywhere
iBeau is a total solution including mobile application (mobile app) and website that helps beauty salon and users interact with each other easily. I can say iBeau is like an ecosystem specializing in beauty and beauty counseling.
Users can search and schedule at the salon by location, by service ... with lots of options, lots of incentives, daily promotions.
Our team builds and develops iBeau with the desire to bring a beauty revolution in Vietnam. Currently we have more than 150 salons in Hanoi in our system and will expand throughout Vietnam in the near future.
READY TO COLLECT WITH THEM?
Step 1: Download and install the iBeau Salon application
Step 2: Open the application, click the "Register" button, we will guide you step by step until you are ready
DOWNLOAD iBeau Salon APPLICATION AND REGISTER TODAY!

Perhaps you'll question the size of the package. This top Lifestyle app is just 16.0M. It costs nearly no power. 9Apps also provides other hot Lifestyle apps(games) for android mobile phone. 9Apps allows you to browse and download applications for free.

What's new

Chúng tôi câp nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy cập nhật phiên bản mới nhất để có trải nghiệm tốt nhất.

Rate
Rate it Thanks!