Bản đồ QH sử dụng đất Hậu Giang icon

Bản đồ QH sử dụng đất Hậu Giang

1.2 for Android
4.3 | 10,000+ Installs

Trần Cường

Description of QHĐ Hậu Giang (HGL) 2020

Some India application are update now! 20,000+ users downloaded Bản đồ QH sử dụng đất Hậu Giang latest version on 9Apps for free every week! It works great even on 2G. This hot app was released on 2020-02-22. It is a very popular app on India now.
- Hỗ trợ tra cứu quy hoạch sử dụng các huyện đến 2020
- Huyện Châu Thành, Châu Thành A
- Sử dụng công nghệ bản đồ nền của Mapbox.com trên các quy hoạch sử dụng đất đã được công bố
- Xác định vị trí hiện tại của người dùng trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất
- Sử dụng 02 hệ tọa độ Kinh độ, Vĩ độ và hệ tọa độ VN2000
- Hỗ trợ chức năng thu phóng bản đồ, xoay Bản đồ theo trục Bắc Nam
- Tìm và đánh dấu địa điểm hiện tại theo tên
- La bàn điện tử (chỉ hỗ trợ thiết bị có chíp cảm ứng từ)
- Hỗ trợ tùy chỉnh các tham số tính chuyển
- Lưu và Hiển thị các điểm, miền diện tích theo Đối tượng, Dự án
- Thay đổi màu, ẩn hiện các đối tượng, điểm trong Dự án
- Lưu các miễn diện tích đã vẽ
- Xem , Sửa, Xóa, Tìm Điểm mốc
- Chức năng dẫn đường đến các đối tượng, điểm lưu
- Hỗ trợ chức năng vẽ lại tuyến đường khảo sát theo thời gian
- Hỗ trợ chức năng hiển thị các Style bản đồ từ mapbox.com
- Vẽ Điểm, Miền Đa giác; Đo Khoảng cách, tính Diện tích
- Xuất dữ liệu điểm thành các loại file .kml .gpx
- Hỗ trợ nhập dữ liệu điểm từ file .gpx
- Gửi và trao đổi dữ liệu của các điểm lưu
- Hỗ trợ các công cụ chuyển đổi giữa các hệ tọa độ
- Support to look up district use planning to 2020
- Chau Thanh and Chau Thanh A districts
- Using Mapbox.com's base map technology on published land use plans
- Determining the user's current location on land use planning map
- Use 02 coordinate systems Longitude, Latitude and coordinate system VN2000
- Support map zoom function, rotate the map to the North-South axis
- Find and bookmark current locations by name
- Electronic compass (supports only devices with magnetic induction chips)
- Support to customize the transfer parameters
- Save and display points, area areas according to Objects and Projects
- Change colors, hide objects and points in the Project
- Save the free drawing area
- View, Edit, Delete, Find Landmarks
- Function guide the object, save points
- Support function to redraw survey routes over time
- Support displaying map styles from mapbox.com
- Drawing Points, Polygon Domains; Measure the Distance, calculate the Area
- Export point data to .kml .gpx file types
- Support importing point data from .gpx file
- Send and exchange data of saved points
- Support tools to convert between coordinate systems

What's New with QHĐ Hậu Giang (HGL) 2020 1.2

Bổ sung Quy hoạch tp: Vị Thanh, Ngã Bảy, Vị Thủy, Phụng Hiệp

Information

 • Category:
  others
 • Latest Version:
  1.2
 • Updated:
  2020-03-31
 • File size:
  7.7MB
 • Requirements:
  Android 4.0.3 or later
 • Developer:
  Trần Cường
 • ID:
  com.tqcuong.qhsdd.haugiang
 • Bản đồ QH sử dụng đất Hậu Giang
  QHĐ Hậu Giang (HGL) 1.1
  7.7MB
  2020-01-26
  APK
  Picture
 • Bản đồ QH sử dụng đất Hậu Giang
  QHĐ Hậu Giang (HGL) 1.0
  7.5MB
  2020-01-26
  APK
  Picture