Gieo quẻ tổng hợp

Gieo quẻ tổng hợp

star (8)

Lifestyle | 6.2MB | Update: 2019-04-25 | Version: 1.8 | Requires: Android4.0.3 or later

Price: $0
Explanation
Description

Recently, we found a very popular application. 20,000+ users downloaded Gieo quẻ tổng hợp latest version on 9Apps for free every week! This is one of my favorite apps. This hot app was released on 2019-04-25. You can also find some other similar apps here.
★ Gieo Quẻ Tế Công hay còn gọi là Tế Điên Hoạt Phật. Thường người đời gọi ông là Tế Điên - Phật sống dưới trần gian. Ông thường giúp người đời từ bỏ cái ác để làm việc thiện, từ ốm đau thành khỏe mạnh. Đây là phương pháp xin xâm bằng những đồng xu theo Ngũ Hành để giải đáp những sự huyền bí bên trong đồng xu và đưa cho con người lời khuyên của Phật.
Cổ thi Phật Tổ để một phong,
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng,
Người nay tu miệng, lòng không sửa.
Bần tăng lòng sửa, miệng thì không.
Trên đây chính là bài thờ còn lưu truyền về Tế Công Hoạt Phật. Vì vậy, để xin quẻ thì quý bạn phải thật thành tâm, năng làm việc tốt thì quẻ mới linh. Trước khi xin quẻ nhớ rửa sạch tay chân, quần áo chỉnh tề rồi mới xin và gieo quẻ
★ Mỗi quẻ Không Minh Thần Toán ẩn chứa bên trong tất cả sự huyền diệu, vì thế muốn xin quẻ cầu tài, cầu công danh, cầu sức khỏe, cầu đi xa bằng an hay cầu học hành thi cử….sẽ được linh ứng ngay trong mỗi quẻ mà quý bạn xin. Trước khi gieo quẻ quý vị cũng phải thật thành khẩn đốt hương thỉnh nguyện khấn vái thần linh, xin các ngài soi đường chỉ dẫn sở nguyện thì mới có được quẻ linh nghiệm. Chúc quý bạn xin được quẻ tốt biết việc mình làm
★ Gieo quẻ Dịch Số hay còn gọi là Gieo quẻ kinh dịch đây là một phương pháp để tiên đoán trước mọi việc sắp tới thành hay bại ở trong tương lại dựa vào bói dịch số mà không cần ngày tháng năm sinh, giờ sinh, phút sinh. Cách gieo quẻ Kinh Dịch cũng rất dễ dàng, quý bạn chỉ cần gieo 3 đồng xu nhớ là phải phân biệt mặt âm, mặt dương rồi gieo quẻ.
★ Tính năng:
• Gieo quẻ tổng hợp
• Luận giải quẻ xin
• Xin quẻ Khổng Minh Thần Toán
• Xin quẻ dịch số chính xác
• Ý nghĩa , lời bàn
★ Cám ơn bạn đã dành thời gian sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Nếu thấy hay đừng quên comment và để lại review tốt, nếu thấy không hay cũng đừng ngần ngại gửi lại review cho chúng tôi để chúng tôi ngày một hoàn thiện ứng dụng hơn nữa.
★ Nếu bạn có ý tưởng mới về ứng dụng hoặc có thắc mắc xin hãy gửi ngay mail cho chúng tôi qua mail support phía dưới. Mọi đóng góp của bạn sẽ giúp ứng dụng của chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn. Trân thành cảm ơn.
★ Sowing the Ji Gong, also known as Ji Yin, Buddha. Often people call him Te Crazy - Buddha lives on earth. He often helps people to renounce evil to do good deeds, from sick to healthy. This is the method of invading the Five Elements coins to answer the mysteries within the coin and give people the Buddha's advice.
She performed Buddha to a room,
Teaching mouth and mind meditation,
This person cultivates his mouth, and doesn't fix it.
If you increase your repair, your mouth won't.
The above is the worshiping article still circulating on Ji Gong. Therefore, in order to ask for hexagrams, you must be very sincere, good at doing things, and be good. Before asking for hexagrams, wash your hands and feet, clean your clothes, and then apply and sow the hexagram
★ Each of the Mathematical Illusions hexagrams is hidden inside all the mysteries, so I want to ask for talent, publicity demand, health demand, long distance travel by security or study for examinations ... will be inspired right in every hexagram you ask. Before sowing the hexagrams, you must be very sincere to burn incense and pray to the gods. Wishing you good luck knowing what you do
★ Sowing Hexagrams Number or Sowing is a method to anticipate things that are about to become or fail in the future based on the divination of numbers without the need for birth, birth, and minute born. The way of planting hexagrams is also very easy, you just need to plant 3 coins to remember to distinguish the negative, the positive face and the hexagram.
★ Features:
• Sowing synthetic hexagrams
• Interpretation
• Ask Khong Minh Than Math
• Please translate the correct number
• Meaning, comment
★ Thank you for taking the time to use our app. If you see it or don't forget to comment and leave a good review, if you find it too bad, don't hesitate to send us a review so that we can improve it more and more.
★ If you have a new idea about the app or have questions please send us an email immediately via mail support below. All your contributions will make our application more and more complete. Would like to thank.

Want more information about this app? This top Lifestyle app is just 6.2M. Though developed recently, this app has a large number of users. 9Apps also provides other hot Lifestyle apps(games) for android mobile phone. Trusted by millions, 9Apps is the obvious choice.

Rate
Rate it Thanks!