XXXV Zjazd PTChP

3 (0)

طبي | 8.6MB

تفاصيل التطبيق

Aplikacja mobilna, dotycząca programu szczegółowego XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, który odbywa się w dniach 12-15 maja 2018 roku w Jachrance.
Aplikacja zawiera bezpośredni dostęp do programu szczegółowego XXXV Zjazdu PTChP oraz informacji ogólnych i aktualności dotyczących wydarzenia.
Program umożliwia wybór indywidualnego profilu obecności na wykładach podczas Zjazdu. Poprzez wybór pojedynczych sesji oraz wykładów możesz indywidualnie ustalić udział w całym Zjeździe. Aplikacja zawiera również informację o programie pozamerytorycznym Zjazdu.
Poprzez zakładkę aktualności będziesz stale, na bieżąco informowany o najważniejszych wydarzeniach związanych ze Zjazdem.
Po pobraniu aplikacji, można z niej korzystać w trybie offline, jednakże wszelkie aktualizacje będą regularnie wprowadzane podczas trwania Zjazdu.
© 2018 Polskie Towarzystwo Chorób Płuc. All rights reserved.
Mobile application, concerning the specific program XXXV Congress of the Polish Society of Lung Diseases, which takes place on 12-15 May 2018 Jachranka year.
The application includes direct access to the specific program XXXV Congress PTChP and general information and news regarding the event.
The program allows you to select individual profile presence at lectures during the Congress. By selecting individual sessions and lectures can be determined individually involved in the entire Congress. The app also includes information about the program pozamerytorycznym Congress.
By news tab will be constantly kept informed about the most important events related to the Congress.
After downloading the application, you can use it offline, however, any updates will be regularly introduced during the Congress.
© 2018 Polish Society of Lung Diseases. All rights reserved.

Show More Less

ما هو جديد Zjazd PTCHP

Zmiana ikony

المعلومات

تحديث:

الإصدار: 0.32.4

نظام الأندرويد المتوافق: Android 4 or later

التقييم

مشاركة

ما قد تحب