คำอธิบาย

Video Crop - Crop any part of any video.
- Crop your video by width and height.
- Trim and Crop video with most powerful video cropper ever !
Advance Features:
- trim video and crop video extremely fast function !
- Crop & Cut Video Utility.
- crop and trim(cut) , resize video removing unwanted portion.
- Set Crop position with width and height: 4:3, 16:9, 9:16,1:1(square), 9:16(portrait), 16:9(landscape),5:4,4:5,3:2,2:3,18:9,22:9,2:1,1:2,7:5,5:7 … to cut video easily
- Easy to cut any video to Trim & cut.

Show More Less

ข้อมูล

อัปเดตเมื่อ:

เวอร์ชันปัจจุบัน: 106

เวอร์ชัน Android ที่กำหนด: Android 5.0 or later

Rate

(968) Rate it
Share by

คุณอาจชอบ