SSO Connect Mobile icon

SSO Connect Mobile

1.0.23 for Android
3.4 | 5,000,000+ การติดตั้ง

Bossup Solution Co.,Ltd

คำอธิบายของ SSO Connect Mobile

บริการด้านประกันสังคม ผ่านทาง Mobile Application สำหรับผู้ประกันตน สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ที่หน้าเว็บไซต์ และบนโมบายแอพพลิเคชั่น ผู้ประกันตนสามารถสอบถามและตรวจสอบข้อมูลของตนได้ดังต่อไปนี้
- ตรวจสอบสถานพยาบาล
- ตรวจสอบยอดเงินชราภาพ
- ตรวจสอบการส่งเงินสมทบ
- ตรวจสอบยอดเงินทันตกรรม
- เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี
และบริการประชาชนที่จะตามมาให้บริการในอนาคต
สมารถใช้งานได้ตั้งแต่ Android 5.0 ขึ้นไป ครับ

มีอะไรใหม่ SSO Connect Mobile 1.0.23

- Bug fixes.

ข้อมูล

 • ประเภท:
  สังคม
 • เวอร์ชันปัจจุบัน:
  1.0.23
 • อัปเดตเมื่อ:
  2020-05-21
 • ขนาด:
  5.1MB
 • เวอร์ชัน Android ที่กำหนด:
  Android 4.2 or later
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์:
  Bossup Solution Co.,Ltd
 • ID:
  com.plaeskado.punpop.sso
 • Available on: