My First ABC Alphabets

4.15 (324)

Giáo dục | 34.4MB

Mô tả của

Một ứng dụng giáo dục cho trẻ em giúp chúng học nhanh Bảng chữ cái ABC.
Ứng dụng có 3 phần:
Phần thứ nhất là Học về Bảng chữ cái và các Đối tượng bắt đầu với chúng.
Phần thứ hai bao gồm 2 Hoạt động:
> Word Quiz- Trong Hoạt động này, Trẻ sẽ chọn Hình ảnh đúng với Từ phù hợp nhất định.
> Câu đố về Hình ảnh - Trong Hoạt động này, Trẻ sẽ chọn Hình ảnh bắt đầu từ Bảng chữ cái đã cho
và thả vào Giỏ.
Ứng dụng này có đồ họa vui nhộn, đáng nhớ và đầy màu sắc.Có các đối tượng khác nhau được liên kết với mỗi chữ cái kèm theo giọng hát để ghi lại âm thanh và cách phát âm vào tâm trí người nghe.
My First ABC là ứng dụng phải có cho trẻ em mẫu giáo bắt đầu học bảng chữ cái ABC.
Ứng dụng có thể chứa Quảng cáo.

Show More Less

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật:

Phiên bản hiện tại: 1.3.7

Cần có Android: Android 4.3 or later

Rate

(324) Rate it

ĐÁNH GIÁ

Share by

Đề xuất cho bạn