Soft Keys - Home Back Button

4 (54749)

Công cụ | 2.4MB

Mô tả của

Phiên bản mới được phát hành!
Phím Mềm 2 - Nút Quay lại Trang chủ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dogusumit.softkeys2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kích hoạt các phím trên màn hình, tận hưởng nó!Không cần root.
Ứng dụng này sử dụng các dịch vụ Trợ năng.
mã nguồn: https://github.com/dogusumit/SoftKeys-HomeBackButton
Cách sử dụng?
- mở ứng dụng, bật quyền nếu được yêu cầu
- đặt vị trí, kích thước ...
- nhấp vào nút "Cài đặt-Trợ năng"
- tìm "Phím Mềm - Nút Quay lại Trang chủ" và bật

Show More Less

Tính năng Mới Soft Keys - Home Back Button

New Version is Out !
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dogusumit.softkeys2

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật:

Phiên bản hiện tại: 4.0

Cần có Android: Android 4 or later

Rate

(54749) Rate it

ĐÁNH GIÁ

Share by

Đề xuất cho bạn