Danh bạ & Trình gọi điệ - drupe

4.15 (372038)

Liên lạc | 17.8MB

Mô tả của

Một màn hình duy nhất cho tất cả danh bạ và ứng dụng liên lạc của bạn. Gọi điện, thu âm cuộc gọi, nhắn tin và xem thông tin người gọi.
Mới: Thu âm cuộc gọi tự động, thông tin người gọi đến và đi (chặn cuộc gọi rác) và tin nhắn thoại!
★ Điện thoại - Gọi điện thoại nhanh chóng và dễ dàng
★ Thu âm cuộc gọi tự động - ACR MỚI! Bạn có thể thu âm cuộc gọi đến hoặc đi!
★ Thông tin người gọi thông minh để theo dõi và chặn cuộc gọi rác.Tra cứu và tìm hiểu những số điện thoại lạ hay riêng tư, và đặt chúng vào danh sách đen. Xem tên của người gọi đến, thậm chí cả những cuộc gọi nhỡ từ số lạ hoặc riêng tư.
★ Sắp xếp sổ địa chỉ / sổ điện thoại - Danh bạ Google không còn trùng lặp.
★ Tất cả trong một - Điện thoại, WhatsApp, SMS, tin nhắn thoại, Facebook Messenger, điện thoại bàn, và còn nhiều nữa. Giờ tất cả đều trong một.
★ Lịch sử tập trung – Xem những liên lạc gần đây của bạn gồm cuộc gọi, tin nhắn SMS, tin nhắn thoại, WhatsApp, Google Duo and Allo, Facebook Messenger và còn nhiều nữa.
★ Nhắc nhở – Cài đặt nhắc nhở liên lạc cho bạn.
★ Cuộc gọi nhỡ – Trả lời cuộc gọi nhỡ bằng cách gọi lại, gửi SMS, WhatsApp, v.v.
★ Chặn cuộc gọi – Phát hiện chặn các cuộc gọi rác hoặc bán hàng qua điện thoại, tên người gọi luôn được hiển thị.
________
❄ Hỗ trợ hai SIM và T9
❄ Thông tin người gọi (nhận diện) và chặn cuộc gọi rác
❄ Nhắc nhở liên lạc
❄ Thu âm cuộc gọi tự động
❄ Sắp xếp các cuộc gọi nhỡ
❄ Tích hợp với: WhatsApp, Facebook, Google Duo and Allo, Tango và nhiều ứng dụng khác
❄ Có sẵn giao diện miễn phí

Show More Less

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật:

Phiên bản hiện tại: 3.7.3

Cần có Android: Android 5.0 or later

Rate

(372038) Rate it

ĐÁNH GIÁ

Share by

Đề xuất cho bạn