StopWatch Simple icon

StopWatch Simple

1.1 for Android
3.8 | 10,000+ Lượt cài đặt

kujirahand

Mô tả của StopWatch Simple

Đồng hồ dừng rất đơn giản.Chữ số lớn, nút lớn!

Tính năng Mới StopWatch Simple 1.1

VersionName: 1.0

Thông tin bổ sung

 • Danh mục:
  Công cụ
 • Phiên bản mới nhất:
  1.1
 • Đã cập nhật:
  2011-04-02
 • Kích thước:
  29.0KB
 • Yêu cầu:
  Android 4 or later
 • Nhà phát triển:
  kujirahand
 • ID:
  com.kujirahand.jsWaffle.StopWatch