支付宝 icon

支付宝

10.2.33.8094 for Android
3.2 | 5,000,000+ Lượt cài đặt | ĐÁNH GIÁ

Alipay (Hangzhou) Technology Co. Ltd

Mô tả của 支付宝

Ant Golde's Alipay là một nền tảng sống cho mỗi người tập trung và có hơn 52 tỷ người dùng tên thật.Hiện tại, Alipay đã phát triển thành một nền tảng mở để tích hợp thanh toán, dịch vụ sống, dịch vụ chính phủ, quản lý tài chính, bảo hiểm, phúc lợi công cộng và các cảnh và ngành công nghiệp khác.
Ngoài việc cung cấp thanh toán thuận tiện, chuyển giao, thanh toán, v.v., bạn có thể nhanh chóng hoàn tất việc trả nợ, phí, thanh toán nước, v.v.!Thông qua robot giọng nói thông minh, nó đã thông qua hàng trăm dịch vụ sinh hoạt, mà không chỉ có thể được hưởng giảm giá tiêu thụ, tương tác với bạn bè, có thể dễ dàng quản lý tiền, tích lũy tín dụng, làm cho cuộc sống đơn giản hơn!

Thông tin bổ sung

 • Danh mục:
  Tài chính
 • Phiên bản mới nhất:
  10.2.33.8094
 • Đã cập nhật:
  2021-09-26
 • Kích thước:
  100.0MB
 • Yêu cầu:
  Android 4.3 or later
 • Nhà phát triển:
  Alipay (Hangzhou) Technology Co. Ltd
 • ID:
  com.eg.android.AlipayGphone
 • Available on:
 • Alipay
  Alipay 10.2.15.9342
  96.2MB
  2021-03-31
  APK
  Picture
 • Alipay
  Alipay 10.2.15.9342
  90.0MB
  2021-03-09
  APK
  Picture
 • Alipay
  Alipay 10.2.13.7000
  95.9MB
  2021-03-09
  APK
  Picture
ĐÁNH GIÁ
 • avatar
  Vào trình duyệt truy cập địa chỉ 𝗩𝗮𝘆𝗧𝗶𝗲𝗻𝗡𝗵𝗮𝗻𝗵.𝗮𝗽𝗽 để 𝘃𝗮𝘆 𝟬% lãi và nhận tiền hỗ trợ từ NgânHàg..
  2022-01-19 01:30
 • avatar
  Vào trình duyệt truy cập địa chỉ 𝗩𝗮𝘆𝗧𝗶𝗲𝗻𝗡𝗵𝗮𝗻𝗵.𝗮𝗽𝗽 để 𝘃𝗮𝘆 𝟬% lãi và nhận tiền hỗ trợ từ NgânHàg..
  2022-01-19 04:27
 • avatar
  Vào trình duyệt truy cập địa chỉ 𝗩𝗮𝘆𝗧𝗶𝗲𝗻𝗡𝗵𝗮𝗻𝗵.𝗮𝗽𝗽 để 𝘃𝗮𝘆 𝟬% lãi và nhận tiền hỗ trợ từ NgânHàg..
  2022-01-18 07:25
 • avatar
  Vào trình duyệt truy cập địa chỉ 𝗩𝗮𝘆𝗧𝗶𝗲𝗻𝗡𝗵𝗮𝗻𝗵.𝗮𝗽𝗽 để 𝘃𝗮𝘆 𝟬% lãi và nhận tiền hỗ trợ từ NgânHàg.
  2022-01-18 10:23
 • avatar
  Vào trình duyệt truy cập địa chỉ 𝗩𝗮𝘆𝗧𝗶𝗲𝗻𝗡𝗵𝗮𝗻𝗵.𝗮𝗽𝗽 để 𝘃𝗮𝘆 𝟬% lãi và nhận tiền hỗ trợ từ NgânHàg.
  2022-01-17 04:18
 • avatar
  Vào trình duyệt truy cập địa chỉ 𝗩𝗮𝘆𝗧𝗶𝗲𝗻𝗡𝗵𝗮𝗻𝗵.𝗮𝗽𝗽 để 𝘃𝗮𝘆 𝟬% lãi và nhận tiền hỗ trợ từ NgânHàg..
  2022-01-16 01:11