imo beta -video calls and chat icon

imo beta -video calls and chat Verified icon

2024.01.1092 for Android
4.3 | 100,000,000+ Lượt cài đặt | ĐÁNH GIÁ

imo.im

Mô tả của imo beta -video calls and chat

Tin nhắn và trò chuyện video với bạn bè và gia đình của bạn miễn phí, bất kể họ đang sử dụng thiết bị nào!Tuy nhiên, ứng dụng beta kém ổn định hơn so với ứng dụng IMO Instant Messenger chính thức.Đối với phiên bản ổn định mới nhất, hãy tải xuống ứng dụng chính thức của chúng tôi tại https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imo.android.imoim.
- Gửi tin nhắn không giới hạn và miễn phíVideo và giọng nói gọi qua kết nối 2G, 3G, 4G hoặc Wi-Fi của bạn*
- Thể hiện bản thân với hàng trăm nhãn dán miễn phí!.Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết chi tiết.

Tính năng Mới imo beta -video calls and chat 2024.01.1092

[Privacy Chat] Your privacy and security matter to imo. Elevate your chat privacy with various new features (e.g. Screenshot Block, Time Machine, Disappearing Message).
[Invisible Friend] Hide your imo invisible friends effortlessly with a simple shake of your phone.
[Optimal Light] Struggling with nighttime video calls? Turn on Optimal Light for better lighting.
- Other Enhancements
- Bug fixes

Thông tin bổ sung

 • Danh mục:
  Liên lạc
 • Phiên bản mới nhất:
  2024.01.1092
 • Đã cập nhật:
  2024-01-31
 • Kích thước:
  90.7MB
 • Yêu cầu:
  Android 5.0 or later
 • Nhà phát triển:
  imo.im
 • ID:
  com.imo.android.imoimbeta
 • Available on:
 • imo beta -video calls and chat
  imo beta -video calls and chat 2024.01.1072
  36.8MB
  2024-01-31
  APK
  Picture
 • imo beta -video calls and chat
  imo beta -video calls and chat 2023.12.1232
  90.5MB
  2024-01-09
  APK
  Picture
 • imo beta -video calls and chat
  imo beta -video calls and chat 2023.12.1152
  90.5MB
  2024-01-04
  APK
  Picture
ĐÁNH GIÁ
 • avatar
  imo Sakib Hgbbbb. X Hb vঋ্য্য্য্যয়,,, থযভভভভভমরলদতঢঢণতছছেএতযৎয়য়য়য়য়য়য়ঢ়ঢ়ঢ়ভভভমমভভভভতযথললললললললললললললরররররররমভমযরললমভভমলললভডবমযযযণঘঙঙঙঙূঊচণময়য়য়ময়মবববববমরলললৃঋঋঋএচতথথথথরথথথথথথথথরর্য্য‌‌্য‌‌
  2022-02-08 04:02
 • avatar
  Tien loi trong giao tiep
  2021-08-02 05:48
 • avatar
  Không tài được lý do
  2021-04-10 08:49
 • avatar
  Tôi hy vong ca thê giơ dep đươc can bênh quay la nay
  2021-03-23 07:48
 • avatar
  Vì anh la vua vì anh là chưa nắm xưa vì anh để lại những hình ảnh anh trên môi quyển sách quyền có đều in hình ảnh và in hình mới người và in hình các thành tivi dao và in hình ở trên khắp mọi thế gian và mọi thứ trong đến thờ cua anh nằm xưa và anh đã đem tình yêu đến cho mọi người. Vào ngày mai và vào trong vịnh quảng vì anh đã cho mọi người tháyuc anh cua anh bị mọi thứ anh đã bị đánh cắp vì anh không có những chất để tạo ra.cho anh cái đồng lực để nghỉ chép đè đẩy va vì anh phải tim kiem .
  2021-03-19 06:56
 • avatar
  Xuat sac
  2021-02-16 08:56