Candy Challenge 3D icon

Candy Challenge 3D

1.0.61 for Android
3.8 | 10,000,000+ Lượt cài đặt

Idil Morgul

⚠️ You need 9Apps App to install .XAPK File. How to install XAPK?

Mô tả của Candy Challenge 3D

Chào mừng bạn đến với một thử thách mới và thú vị!
Cố gắng phá vỡ kẹo từ các phần bên phải của nó trong hai giai đoạn!
Hãy cẩn thận với các động thái của bạn.Nếu bạn không chú ý, bạn có thể thất bại!

Thông tin bổ sung

 • Danh mục:
  Mô phỏng
 • Phiên bản mới nhất:
  1.0.61
 • Đã cập nhật:
  2021-11-26
 • Kích thước:
  89.6MB
 • Yêu cầu:
  Android 5.0 or later
 • Nhà phát triển:
  Idil Morgul
 • ID:
  com.im.candychallenge3d
 • Available on:
 • Candy Challenge 3D
  Candy Challenge 3D 1.0.59
  89.5MB
  2021-11-19
  XAPK
  Picture
 • Candy Challenge 3D
  Candy Challenge 3D 1.0.58
  89.5MB
  2021-11-16
  XAPK
  Picture
 • Candy Challenge 3D
  Candy Challenge 3D 1.0.56
  80.7MB
  2021-11-16
  XAPK
  Picture