Details

Deepcare

4 (6)

Medical | 30.5MB

Description

Deepcare – Nền tảng kết nối khám chữa bệnh thông minh
Deepcare là dự án khởi nghiệp với thế mạnh là đội ngũ sáng lập là các Tiến Sĩ, Thạc Sĩ tu nghiệp tại Pháp chuyên nghiên cứu và phát triển công nghệ mới áp dụng trong lĩnh vực ý tế, đam mê phát triển sản phẩm y tế chất lượng dễ tiếp cận phục vụ công đồng, được tư vấn và hỗ trợ bởi nhóm các bác sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực Y tế ở Việt Nam và Pháp.
Chatbot Y Tế
Tính năng chatbot thông minh về y tế được tích hợp vào ứng dụng Deepcare giúp người dùng hiểu được những vấn đề và tình trạng về sức khỏe có thể gặp phải thông qua việc mô tả những triệu chứng trên cơ thể.
Tự động tìm kiếm bác sỹ và cuộc hẹn phù hợp
Hệ thông đặt hẹn tự động sẽ tìm kiếm cuộc hẹn phù hợp với yêu cầu người dùng theo nhiều tiêu chí, bác sỹ phù hợp, thời điểm phù hợp
Nhiều lựa chọn trong việc đặt hẹn
Người dùng có thể đặt lịch khám từ xa qua video, audio hoặc điện thoại, cũng có thể đặt hẹn khám trực tiếp tại phòng khám hoặc nhà riêng của bác sỹ
Đơn thuốc điện tử
Tính năng soạn thảo đơn thuốc được kết nối với hệ thống CSDL của bộ ý tế cho phép bác sỹ soạn thảo một cách dễ dàng. Đồng thời việc liên kết với mạng lưới nhà thuốc cho phép người dùng so sánh và lựa chọn nơi mua thuốc với chi phí rẻ nhất.
Deepcare - Smart medical connection platform
Deepcare is a start-up project with the strength of being a founding team of PhDs and Masters in France, specializing in research and development of new technologies applied in the field of health, passion for health product development. Quality accessible to the community, consulted and supported by a group of doctors and experts in the field of Health in Vietnam and France.
Chatbot Health
The smart health chatbot feature is integrated into the Deepcare app to help users understand the health problems and conditions that can be encountered through describing the symptoms on the body.
Automatically search for doctors and appropriate appointments
The system of automatic appointment appointment will search for appointments in accordance with user requirements according to many criteria, suitable doctors, suitable time
Many options for making appointments
Users can schedule a video, audio or telephone remote examination, can also book a face-to-face appointment at a doctor's office or private home.
Electronic prescription
The feature of drafting a prescription is connected to the database system of the Ministry of Health allowing doctors to draft easily. At the same time, linking with the pharmacy network allows users to compare and choose where to buy drugs at the lowest cost.

Information

Update:

Version: 1.0.0

Requires: Android4.2 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like