Details

KPSS Tarih Denemeleri

5 (6)

Education | 2.3MB

Description

Kpss tarih lisans önlisans ortaöğretim tyt tarih sorularını kapsar 12x27 soru bulunmaktadır, 324 sorudan oluşmaktadır.
KPSS-Kamu personeli seçme sınavı- Lisans tarih, Önlisans tarih ve Orta Öğretim tarih AYT tarih TYT tarih düzeyinde soruları kapsar
kpss Tarih Lisans denemeleri,
kpss Tarih Önlisans denemeleri
kpss Tarih ortaöğretim denemeleri,
Tarih tyt ayt denemeleri
kpss tarih lisans soruları,
kpss tarih önlisans soruları
kpss Tarih ortaöğretim soruları
Tarih tyt ayt soruları
kpss tarih lisans testleri,
kpss tarih önlisans testleri
Tarih tyt ayt testleri
Kpss tarih denemeleri 2019
2015, 2016, 2017,2018,2109, 2020, 2021, 2022, 2023... yılarını kapsar
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
Türk İslam Tarihi
Türkiye Tarihi
Osmanlı Kuruluş Dönemi
Osmanlı Yükselme Dönemi
Osmanlı Duraklama Dönemi
Osmanlı Gerileme Dönemi
Osmanlı Dağılma Dönemi
Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
I.TBMM Dönemi
Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
Atatürk İnkılapları
Atatürk İlkeleri
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
XX.Yüzyıl Başlarında Dünya
İkinci Dünya Savaşı
Soğuk Savaş Dönemi
Yumuşama Dönemi ve Sonrası
Küreselleşen Dünya
Çağdaş Dünya Tarihi
konularını kapsar
Kpss history consists of 324 questions, 12x27 questions are included in undergraduate associate degree secondary education tyt history questions.
KPSS-Public staff selection exam - Undergraduate date, Associate date and Secondary education date AYT date covers questions on TYT history level
Date trials of kpss,
kpss History Pre-Masters trials
kpss History secondary education trials,
Date tyt ayt trials
kpss history license questions,
kpss history associate questions
kpss history secondary education questions
History tyt ayt questions
kpss history license tests,
kpss history pre-license tests
Date tyt ayt tests
Kpss Date Trials 2019
2015, 2016, 2017,2018,2109, 2020, 2021, 2022, 2023 ... covers the years
Pre-Islamic Turkish History
Turkish Islamic History
History of Turkey
Ottoman Foundation Period
The Ottoman Ascension Period
Ottoman Period
Ottoman Regression Period
Ottoman Disintegration Period
Ottoman Empire Culture and Civilization
Ottoman Empire at the beginning of XX century
War of Independence
I.BTBMM Period
War of Independence Period of War
Atatürk Revolutions
Atatürk's Principles
Turkish Foreign Policy in Atatürk Period
World in the XXth Century
II. World War
Cold War
Softening Period and After
Globalizing World
Contemporary World History
covers topics

Information

Update:

Version: 1.0

Requires: Android4.1 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like