Details

Share Now

3.6 (6)

Shopping | 22.7MB

Description

ShareNow giúp các cửa hàng kinh doanh trên mạng xã hội có thể tận dụng tối đa tài nguyên cộng đồng trên mạng xã hội nhằm chia sẻ, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm tới người tiêu dùng.
ShareNow giúp cộng đồng trên mạng xã hội sử dụng được nguồn tài nguyên bạn bè làm kênh tiếp thị, phân phối gia tăng nguồn thu nhập chủ động lẫn thụ động.
ShareNow helps social media stores maximize social networking resources to share, advertise, and market their products to consumers.
ShareNow helps social networking sites use their friends resources as a marketing channel, delivering incremental, active revenue streams.

Information

Update:

Version: 1.0

Requires: Android 4.2 or later

Rate

Share by