XXXIII Kongres PTGIP

3 (20)

Health & Fitness | 8.7MB

Description

INFORMACJE OGÓLNE
Termin:
13-15 września 2018 roku
Miejsce:
PGE Narodowy, Warszawa
Punkty edukacyjne:
Informujemy, że za udział w kongresie zostaną przyznane punkty edukacyjne.
Certyfikaty uczestnictwa:
Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane po zakończeniu wykładów, w recepcji kongresu, za okazaniem identyfikatora. Istnieje możliwość samodzielnego wydruku* certyfikatu po kongresie za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji — szczegóły poniżej.
Wydruk certyfikatu:
W celu wydrukowania certyfikatu należy zalogować się na swój profil, wybierając Rejestrację.
Z menu znajdującego się po lewej stronie należy wybrać Wydruk certyfikatu.
Kliknąć na Pobierz certyfikat.
Wygenerowany certyfikat, gotowy do wydruku, pojawi się w nowym oknie.
Wydrukować certyfikat.
GENERAL INFORMATION
Term:
September 13-15, 2018 years
Place:
PGE National, Warsaw
 
Educational points:
Please be advised that for participation in the congress will be awarded educational points.
Certificates of participation:
Certificates of participation will be issued at the end of the lectures, the reception of the congress, on presentation of ID. You can print your own certificate * after the Congress through the electronic registration system - details below.
Print the certificate:
    To print the certificate must log on to your profile, selecting Registration.
    From the menu on the left, select Print certificate.
    Click on Download certificate.
    Generated certificate, ready to print, will appear in a new window.
    Print the certificate.

Show More Less

What's New XXXIII Kongres PTGiP

Zmian ekranu ładowania aplikacji oraz poprawienie treści na zakładce sponsorzy

Information

Updated:

Version: 1.4

Requires: Android 4.0 or later

Rate

Share by

You May Also Like