ျမန္မာအိုးမ်ား

3 (19)

Social | 7.4MB

Description

ျမန္မာအိုးမ်ား စုစည္းမႈ
ျမန္မာလမ္းေလ်ွာက္အုိး (Video)မ်ား ျမန္မာလမ္းေလ်ွာက္ ဓာတ္ပံုမ်ား ကို လြတ္လပ္စြာ တစ္ေနရာတည္းမွာ ေနတိုင္းၾကည္႕နိုင္မည္
သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲလြတ္လပ္စြာေျပာဆိုနုိင္မည့္စကား၀ိုင္းမ်ား
အလန္းစားေကာင္းမေလးေတြလိုက္ရွာ ျပီးစကားေျပာႀကမယ္
နွစ္ေယာက္သီးသန့္စကားေျပာခန္းမ်ား
တျခားက႑ မွာ စကား၀ိုင္းမ်ားကို

Show More Less

Information

Updated:

Version: 1.0

Requires: Android 4.1 or later

Rate

Share by

You May Also Like