Details

НУ Отец Паисий

3.8 (7)

Business | 30.2MB

Description

Гордост за училище „Отец Паисий” са следните изявени личности, които са учили през различни години в училището: Гиньо Тонев - генерал-майор, командир на Трета армия; Живко Терзиев - доцент във ВСИ - Пловдив; Валентина Димитрова Шарланова - старши преподавател в катедра „Електроника” ИПКУ - Стара Загора; Даниела Пенева Чакърова - преподавател във ВМИ - Варна; Вълко Георгиев Петров - доцент по физика - БАН; братята Добромир и Веселин Василеви Палазови - научни работници в БАН; Веселина Танева Шошева - преподавател в ИПКУ - Стара Загора; Митко Ангелов Чакъров лекар, специалист сърдечни болести; Иво Вълчев Терзиев - архитект; Кольо Радев Чакъров - преподаавател във ВМИ - Варна; Кирилка Динкова Демирева - експерт по български език и литература в РИ на МОНТ - Хасково; Антон Дончев Тонев - майстор на спорта по шахмат; Тинка Манева Генева - инженеррхимик; асистентът в Германия Пеньо Митев - майстор на спорта по тенис; Стефан Пашаолов - майстор на спорта по футбол; Димитър Димитров - майстор на спорта по футбол; Миролюб Дойчев - майстор на спорта по лека атлетика; Тончо Радев - майстор на спорта по борба, и редица други, получили първите си знания в училище "Отец Паисий" - Симеоновград.
През периода 1976-1985 година настъпват редица промени в учителския състав, въвежда се нова учиилищна програма, съгласно която учениците от 1 клас са 6- и 7-годишни. От 1985/86 учебна година в училиището се обучават ученици до III клас. За директор е назначена Елена Господинова Дамакова.
С решение на ИК на ОБНС № 42 от 29 май 1991 т. училището се преименува в НУ "Отец Паисий". През м. октомври 1991 г. се приема нов Закон за народната просвета и правилник за неговотоприложение,а това внася промени в учебния план и вариантите на обучение. От учебната 1992/93 година целодневното обуучение в 1 и II клас е по избор на родителите, началната образователна степен е I-IV клас, въвеждат се цифровите оценки.

Information

Update:

Version: 1.0.0

Requires: Android4.2 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like