လူငယ္ ေဗဒင္

3 (15)

Education | 3.4MB

Description

ေဗဒင္ဝါသနာ႐ွင္မ်ားအတြက္ ေဗဒင္ပညာအေျခခံမ်ားကိုေလ့လာႏိုင္မည့္ လူငယ္ေဗဒင္ application ။
စာအုပ္ေတြလိုသယ္ေဆာင္ရမပင္ပန္းပဲ ေဗဒင္ပညာကိုဖုန္းထဲကေနေလ့လာႏိုင္မည့္ လူငယ္ေဗဒင္ application ။
လူငယ္ေဗဒင္ကို အခုပဲ့ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ၿပီး ကိုယ့္ကံဇာတာကို ကိုယ္တိုင္တြက္ခ်က္လိုက္ပါ။

Show More Less

Information

Updated:

Version: 1.0

Requires: Android 4.3 or later

Rate

Share by

You May Also Like