Details

Ajuntament Masies Voltregà

5 (8)

Communication | 4.5MB

Description

APP de l'Ajuntament de Les Masies de Voltregà. Permet una comunicació directa entre l'Ajuntament i els habitants del municipi. Consta de les següents seccions: comunicats, notícies, agenda d'actes, guia comercial, seu electrònica, bústia incidències, telèfons d'interès, recorreguts, horaris transport, entitats i associacions, pagaments i sol·licitud d'espais.
També inclou accés directe a les xarxes socials: facebook, twitter i instagram. Finalment hi ha l'accés a la secció de registre.
APP of the Town Hall of Les Masies de Voltregà. It allows a direct communication between the City Council and the inhabitants of the municipality. It consists of the following sections: announcements, news, agenda of events, commercial guide, electronic headquarters, mailbox incidents, telephone numbers of interest, routes, schedules of transport, entities and associations, payments and request of spaces.
It also includes direct access to social networks: facebook, twitter and Instagram. Finally, access to the registration section.

Information

Update:

Version: 1.1

Requires: Android4.1 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like