Details

Ví tiền mặt - Nền tảng cho vay trực tuyến nhanh

3.8 (9)

Lifestyle | 10.7MB

Description

Ví tiền mặt là ai?
Ví tiền mặt là một công ty dịch vụ tài chính dựa trên công nghệ chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính thuận tiện. Cung cấp các khoản vay tiền mặt nhanh nhất và an toàn nhất cho những người cần thêm tiền để đáp ứng các nhu cầu hoặc nhu cầu bất ngờ khác nhau.
Trong Ví tiền mặt, chúng tôi cung cấp hàng chục sản phẩm cho vay từ khắp Việt Nam mà bạn có thể chọn tùy ý và gửi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ giúp kết nối bạn với các nhà cung cấp khoản vay trên khắp Việt Nam và giúp bạn trong quá trình gửi để các giai đoạn vay của bạn được thực hiện dễ dàng hơn.
*** Tính năng sản phẩm ***
1. Gửi dễ dàng mọi lúc, mọi nơi! Bạn có thể hoàn thành các bước trực tuyến trong 5 phút, tiết kiệm thời gian của bạn mà không phải điền vào giấy nhàm chán và phức tạp.
2. Không có gì đảm bảo! Miễn là bạn có một danh tiếng tốt, mọi người đều có thể vay tiền. Chúng tôi không cần bất kỳ sự đảm bảo.
3. Phê duyệt nhanh! Đơn đăng ký của bạn sẽ được chấp thuận ngay lập tức và tùy thuộc vào hệ thống thanh toán ngân hàng, thanh toán có thể mất từ 1 phút đến 48 giờ.
4. Thanh toán có thể được thực hiện ở bất cứ đâu với Alfamrt, ATM, ngân hàng trực tuyến và ngân hàng di động.
*** Điều khoản cho vay ***
1. Ít nhất 18 năm.
2. Là công dân Việt Nam.
3. Có tài khoản ngân hàng cá nhân.
4. Có thu nhập.
*** các bước cho vay ***
1. Tải xuống ứng dụng Ví tiền mặt.
2. Điền thông tin hồ sơ vay vốn.
3. Chờ quá trình xác minh.
4. Tiền được thanh lý trực tiếp vào tài khoản của bạn.
Who is the cash wallet?
Cash Wallet is a technology-based financial services company that provides convenient financial services. Provide the fastest and safest cash loans for those who need extra money to meet different needs or unexpected needs.
In Cash Wallet, we offer dozens of loan products from all over Vietnam that you can choose freely and send at any time. We will help connect you with loan providers throughout Vietnam and help you in the process of sending so your loan periods are made easier.
*** Product Features ***
1. Send easily anytime, anywhere! You can complete the steps online in 5 minutes, saving your time without having to fill out boring and complicated paper.
2. Nothing guaranteed! As long as you have a good reputation, everyone can borrow money. We do not need any guarantee.
3. Quick approval! Your application will be approved immediately and depending on the banking payment system, payment may take from 1 minute to 48 hours.
4. Payments can be made anywhere with Alfamrt, ATM, online banking and mobile banking.
*** Loan Terms ***
1. At least 18 years.
2. Being a Vietnamese citizen.
3. Have a personal bank account.
4. Have income.
*** loan steps ***
1. Download the Cash Wallet application.
2. Fill in the loan application information.
3. Wait for the verification process.
4. The money is liquidated directly into your account.

Information

Update:

Version: 1.0

Requires: Android4.1 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like