Details

WordBit İspanyolca (Türkçe konuşanlar için)

4.7 (6)

Education | 22.6MB

Description

WordBit İngilizce http://bit.ly/appingilizce
WordBit Almanca http://bit.ly/appalmanca
Telefonunuzu günde kaç defa kullanıyorsunuz?
Yaklaşık 100 kez!
Kilit ekranında İspanyolca öğrenin!
Cep telefonunuzun kilidini her açtığınızda otomatik olarak İspanyolca öğrenin.
100 kelime x 30 gün = ayda 3,000 kelime
Üstelik tamamen ücretsiz!
Zahmetsiz öğrenme! Kilit Ekranında İspanyolca!
Kolay Öğren!Otomatik öğren! Küçük alışkanlıklar sayesinde büyük kazançlar!
■ Kelime hafızasına alma tuşu => Tekrarlama.
WordBit, İspanyolca öğrenmenize ve öğrendiklerinizi tekrar etmenize yardımcı olacak bir uygulamadır. Kolay ve hızlı!
■■ WordBit'in Özellikleri ■■
● 1. Yenilikçi bir uygulama
- Tam kelime listesi. Temel,Orta, İleri seviye.
- İfadeler
● 2. Eğlenceli yollarla çalışma
- Kelime kartıyla öğrenme
- Slayt modu, Test modu.
● 3. Ses
- Sesli telaffuz desteklenmektedir. (Her kelime, deyim için)
● 4. Yararlı özellikler
- Öğrenilen kelimelerin incelenmesi
- Otomatik telaffuz
- 12 renk seçeneği
- Paylaşım özelliği. Beğendiğiniz kelime ve deyimleri güzel resimlerle birlikte arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
● 5. Özel özellikler
- Favori kelime listesi.
- Öğrenilen kelimeleri atlama özelliği
- Yanlış cevapların kayıtları
-------------------------------------------------------
■■ Sağlanan içerikler ■■
■ yeni başlayanlar için (resimlerle)
Sayı, Zaman (107)
Hayvan, Bitki (101)
Gıda (148)
İlişki (61)
Diğer (1166)
■ Kelimeler (seviye)
A1 (temel 1)
A2 (temel 2)
B1 (orta 1)
B2 (orta 2)
C1 (ileri düzey 1)
C2 (ileri düzey 2)
Karışık kelimeler
■ İfadeler
Temel İfadeler
Seyahat
Sağlık
Apping WordBit English http://bit.ly/appingEnglish
Al WordBit German. Http://bit.ly/appalmanca
How many times a day do you use your phone?
About 100 times!
Learn Spanish on the lock screen!
Learn Spanish automatically every time you unlock your mobile phone.
100 words x 30 days = 3,000 words per month
And it's completely free!
 
Effortless learning! Spanish on the Lock Screen!
Easy Learn! Big wins with small habits!
■ Word memo key => Repeat.
WordBit is an application that will help you learn Spanish and repeat what you have learned. Easy and fast!
■■ Properties of WordBit ■■
1. An innovative application
- Full word list. Basic, Intermediate, Advanced.
- Phrases
● 2. Fun ways to work
- Learning by word card
- Slide mode, Test mode.
3. Sound
- Audio pronunciation is supported. (For every word, phrase)
4. Useful features
- Examination of learned words
- Automatic pronunciation
- 12 colors option
- Sharing feature. You can share your favorite words and phrases with your friends with beautiful pictures.
 
5. Special features
- Favorite word list.
- Learn jumping words
- Records of incorrect answers
-------------------------------------------------- -----
■■ Content provided ■■
■ for beginners (with pictures)
107 Number, Time (107)
Animal, Plant (101)
Food (148)
Relationship (61)
) Other (1166)
) ■ Words (level)
Temel A1 (basic 1)
2 A2 (basic 2)
Orta B1 (medium 1)
2 B2 (medium 2)
1 C1 (advanced level 1)
2 C2 (advanced level 2)
Im Mixed words
Ad ■ Expressions
Ad Basic Expressions
Travel
Health

Information

Update:

Version: 1.1.2

Requires: Android4.2 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like