Details

Đọc Báo Mạng, Tin Tức 24H

5 (5)

News & Magazines | 5.9MB

Description

Ứng dụng đọc báo trực tuyến 24H, cập nhật thông tin khách quan và chính xác.
Ứng dụng được thiết kế để đưa lại trải nghiệm đọc báo tốt hơn: chế độ đọc ban đêm, nhiều thiết lập hiển thị tin, đọc tin offline không cần mạng,...
Ứng dụng cung cấp tin tức từ nhiều chủ đề: thế giới, thời sự, an ninh, pháp luật,...
Đọc báo 24h hy vọng sẽ cung cấp nhiều thông tin có ích cho bạn đọc
Application to read online newspaper 24H, update objective and accurate information.
The application is designed to give a better reading experience: night reading mode, multiple display settings for news, offline offline reading, ...
The application provides news from a variety of topics: world, news, security, law, ...
Read 24h newspaper hope to provide more useful information for readers

Information

Update:

Version: 1.0.2

Requires: Android4.1 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like