OverDrive Taxi

OverDrive Taxi

star (7)

Auto & Vehicles | 15.8MB | Update: 2019-04-25 | Version: 1.0.1 | Requires: Android5.0 or later

Price: $0
Explanation
Description

As we all know, 20,000+ users downloaded OverDrive Taxi latest version on 9Apps for free every week! In addition, the latest version of the app has updated a lot of features. This hot app was released on 2019-04-23. Why not download and have a try?
Հարմարավետ ուղևորություն տնից դեպի Երևան և հակառակ ուղղությամբ։ Գրանցեք ձեր պատվերը և ձեր ուղևորությունը կկազմակերպվի ձեր նշած ժամին ձեր ցանկացած վայրից հարմարավետ և մատչելի։
Convenient trip from home to Yerevan and vice versa. Register your order and your trip will be organized at your scheduled time convenient and affordable from anywhere.

Worry about the package of this application may be too large to download? This top Auto & Vehicles app is just 15.7M. What is more, this app takes up rarely RAM. 9Apps also provides other hot Auto & Vehicles apps(games) for android mobile phone. FREE OF CHARGE!!!

What's new

OverDrive Taxi
Դարձրեք ձեր ուղևորությունը հարմարավետ:

Rate
Rate it Thanks!